Mireille Ballestrazzi, 58 jaar, had al een functie bij Interpol als Europees vice-voorzitter van het uitvoerend comité van de organisatie. In Frankrijk is ze gekend als een van de eerste vrouwen met een verantwoordelijke functie binnen de politie. Ze was dan ook al politiecommissaris sinds 1975. Als specialiste van de gerechtelijke politie, heeft ze vooral aan het hoofd van een groep gestaan die het banditisme in Bordeaux onderdrukte (1978), daarna bestuurde ze de gerechtelijke politie in Corsica tijdens een van de zwaarste periodes van het eiland (1993) en ze was bevelhebber van de dienst van de Franse gerechtelijke politie die belast was met de taak op de economische en financiële criminaliteit de kop in te drukken. Sinds 2010 is ze nummer twee van de Franse gerechtelijke politie. Interpol, de grootste internationale politie-instantie, telt 190 lidstaten. (JDH)

Mireille Ballestrazzi, 58 jaar, had al een functie bij Interpol als Europees vice-voorzitter van het uitvoerend comité van de organisatie. In Frankrijk is ze gekend als een van de eerste vrouwen met een verantwoordelijke functie binnen de politie. Ze was dan ook al politiecommissaris sinds 1975. Als specialiste van de gerechtelijke politie, heeft ze vooral aan het hoofd van een groep gestaan die het banditisme in Bordeaux onderdrukte (1978), daarna bestuurde ze de gerechtelijke politie in Corsica tijdens een van de zwaarste periodes van het eiland (1993) en ze was bevelhebber van de dienst van de Franse gerechtelijke politie die belast was met de taak op de economische en financiële criminaliteit de kop in te drukken. Sinds 2010 is ze nummer twee van de Franse gerechtelijke politie. Interpol, de grootste internationale politie-instantie, telt 190 lidstaten. (JDH)