De begroting van de Federatie Wallonië-Brussel kleurt al jaren rood. "Het is een totale utopie te denken dat het tekort tot nul zal kunnen worden teruggebracht", stelde minister Daerden. "We beschikken over te weinig inkomsten ten opzichte van onze noden." Gezien deze situatie zou de entiteit deze legislatuur elk jaar moeten afsluiten met een lopend tekort van 1 miljard euro, die zou worden opgeslorpt door schuldopbouw. Die schuld bedroeg vorig jaar zowat 7 miljard euro en zou in 2021 tot 10 miljard euro oplopen, om tegen 2024 rond 13 of 14 miljard euro uit te komen, becijferde Daerden. Op amper vijf jaar tijd zou de schuld van de Franse gemeenschap dus zowat verdubbelen. De PS-minister verzekerde evenwel dat die vooruitzichten "geen ramp" betekenen "op korte en middellange termijn om zich te financieren op de markten. We staan niet aan de rand van het faillissement." De schuldgraad is volgens de minister overigens niet zorgwekkender dan in andere entiteiten en de kost van die schuld blijft volledig beheersbaar. Dankzij de lage rente wegen die rentelasten immers maar voor minder dan 2 procent van de inkomsten. De Franse gemeenschap is onder meer bevoegd voor Onderwijs en Cultuur. In tegenstelling tot het federale niveau en de gewesten beschikt ze niet over eigen fiscale mogelijkheden. De financiering gebeurt op basis van de Financieringswet. Het gaat om een deel van de btw-inkomsten en de personenbelasting, maar die staan beide onder druk door de coronacrisis. (Belga)

De begroting van de Federatie Wallonië-Brussel kleurt al jaren rood. "Het is een totale utopie te denken dat het tekort tot nul zal kunnen worden teruggebracht", stelde minister Daerden. "We beschikken over te weinig inkomsten ten opzichte van onze noden." Gezien deze situatie zou de entiteit deze legislatuur elk jaar moeten afsluiten met een lopend tekort van 1 miljard euro, die zou worden opgeslorpt door schuldopbouw. Die schuld bedroeg vorig jaar zowat 7 miljard euro en zou in 2021 tot 10 miljard euro oplopen, om tegen 2024 rond 13 of 14 miljard euro uit te komen, becijferde Daerden. Op amper vijf jaar tijd zou de schuld van de Franse gemeenschap dus zowat verdubbelen. De PS-minister verzekerde evenwel dat die vooruitzichten "geen ramp" betekenen "op korte en middellange termijn om zich te financieren op de markten. We staan niet aan de rand van het faillissement." De schuldgraad is volgens de minister overigens niet zorgwekkender dan in andere entiteiten en de kost van die schuld blijft volledig beheersbaar. Dankzij de lage rente wegen die rentelasten immers maar voor minder dan 2 procent van de inkomsten. De Franse gemeenschap is onder meer bevoegd voor Onderwijs en Cultuur. In tegenstelling tot het federale niveau en de gewesten beschikt ze niet over eigen fiscale mogelijkheden. De financiering gebeurt op basis van de Financieringswet. Het gaat om een deel van de btw-inkomsten en de personenbelasting, maar die staan beide onder druk door de coronacrisis. (Belga)