Fillon wordt ervan verdacht dat hij zijn vrouw en kinderen fictief tewerkstelde als parlementair assistent. In het bijna twee jaar durende onderzoek werd hij in verdenking gesteld van "verduistering van overheidsgeld" en van "heling en medeplichtigheid aan misbruik van vennootschapsgoederen". Ook zou hij zijn verplichtingen niet nagekomen zijn ten aanzien van de autoriteit HATVP (Haute autorité pour la transparence de la vie publique) voor de transparantie van het openbare leven. (Belga)

Fillon wordt ervan verdacht dat hij zijn vrouw en kinderen fictief tewerkstelde als parlementair assistent. In het bijna twee jaar durende onderzoek werd hij in verdenking gesteld van "verduistering van overheidsgeld" en van "heling en medeplichtigheid aan misbruik van vennootschapsgoederen". Ook zou hij zijn verplichtingen niet nagekomen zijn ten aanzien van de autoriteit HATVP (Haute autorité pour la transparence de la vie publique) voor de transparantie van het openbare leven. (Belga)