In oktober kwam een rapport uit over onderzoek naar misbruik in de kerk in Frankrijk tussen 1950 en 2020. Kinderen werden op grote schaal misbruikt door geestelijken, staat in het rapport. Het zou gaan om 216.000 gevallen gaan van voornamelijk jonge jongens die zijn misbruikt. Het rapport schat het aantal daders op ongeveer 3.000. Slachtoffers van het misbruik hadden de bisschoppenconferentie opgeroepen te erkennen dat ook het instituut van de kerk schuldig was aan het misbruik en niet alleen de daders. De 120 Franse bisschoppen hebben een groot deel van de bijeenkomst van een week besteed aan het voorkomen en tegengaan van geweld en seksuele agressie tegen minderjarigen. (Belga)

In oktober kwam een rapport uit over onderzoek naar misbruik in de kerk in Frankrijk tussen 1950 en 2020. Kinderen werden op grote schaal misbruikt door geestelijken, staat in het rapport. Het zou gaan om 216.000 gevallen gaan van voornamelijk jonge jongens die zijn misbruikt. Het rapport schat het aantal daders op ongeveer 3.000. Slachtoffers van het misbruik hadden de bisschoppenconferentie opgeroepen te erkennen dat ook het instituut van de kerk schuldig was aan het misbruik en niet alleen de daders. De 120 Franse bisschoppen hebben een groot deel van de bijeenkomst van een week besteed aan het voorkomen en tegengaan van geweld en seksuele agressie tegen minderjarigen. (Belga)