De jonge minderjarige heeft verschillende maanden doorgebracht in het tenten- en huttenkamp in Calais. Hij leefde "in een omgeving die totaal onaangepast was aan zijn leeftijd" en die als "onaanvaardbaar onveilig" kan worden omschreven, zo stelt het EHRM. "Het Hof is er niet van overtuigd dat de overheid alles gedaan heeft wat redelijkerwijs verwacht mag worden om te voldoen aan haar verplichten voor de bescherming" van de niet-begeleide minderjarige, klinkt het nog. Het Hof benadrukt dat de Franse overheid nagelaten heeft de minderjarige onder haar hoede te nemen. Een ngo had via het gerecht nochtans bekomen dat de jongen recht kreeg op een onderkomen in een aangepaste instelling. Maar aan die gerechtelijke uitspraak is nooit gehoor gegeven. Nog volgens het EHRM zijn de leefomstandigheden van de jongen in 2016 zelfs nog verslechterd, toen bij ontmanteling van het vluchtelingenkamp de hut vernietigd werd waarin hij verbleef. Frankrijk had aangehaald dat de Afghaan zich niet officieel bij de overheid gemeld had en niet kon worden teruggevonden. Maar dat argument werd door het hof van tafel geveegd. Frankrijk had sowieso de plicht om de kinderen in het kamp te beschermen, klink het. Frankrijk moet de Afghaanse jongen, die intussen het Verenigd Koninkrijk heeft bereikt, een schadevergoeding van 15.000 euro betalen voor de geleden morele schade. (Belga)

De jonge minderjarige heeft verschillende maanden doorgebracht in het tenten- en huttenkamp in Calais. Hij leefde "in een omgeving die totaal onaangepast was aan zijn leeftijd" en die als "onaanvaardbaar onveilig" kan worden omschreven, zo stelt het EHRM. "Het Hof is er niet van overtuigd dat de overheid alles gedaan heeft wat redelijkerwijs verwacht mag worden om te voldoen aan haar verplichten voor de bescherming" van de niet-begeleide minderjarige, klinkt het nog. Het Hof benadrukt dat de Franse overheid nagelaten heeft de minderjarige onder haar hoede te nemen. Een ngo had via het gerecht nochtans bekomen dat de jongen recht kreeg op een onderkomen in een aangepaste instelling. Maar aan die gerechtelijke uitspraak is nooit gehoor gegeven. Nog volgens het EHRM zijn de leefomstandigheden van de jongen in 2016 zelfs nog verslechterd, toen bij ontmanteling van het vluchtelingenkamp de hut vernietigd werd waarin hij verbleef. Frankrijk had aangehaald dat de Afghaan zich niet officieel bij de overheid gemeld had en niet kon worden teruggevonden. Maar dat argument werd door het hof van tafel geveegd. Frankrijk had sowieso de plicht om de kinderen in het kamp te beschermen, klink het. Frankrijk moet de Afghaanse jongen, die intussen het Verenigd Koninkrijk heeft bereikt, een schadevergoeding van 15.000 euro betalen voor de geleden morele schade. (Belga)