Frankrijk riep op 24 maart de gezondheidsnoodtoestand uit. Die noodtoestand schept een legaal kader waarbinnen indien nodig strengere maatregelen kunnen worden afgedwongen, zoals mensen verplicht thuis in quarantaine zetten. De noodtoesand voor de volksgezondheid liep aanvankelijk tot 23 mei, maar de noodtoestand dan opheffen, zou volgens de Franse regering "voorbarig" zijn. Als de lopende maatregelen zouden stopgezet worden, zou het risico op een heropflakkering van de epidemie te groot zijn, zo staat te lezen in het wetsontwerp dat maandag wordt voorgelegd aan het Franse parlement. (Belga)

Frankrijk riep op 24 maart de gezondheidsnoodtoestand uit. Die noodtoestand schept een legaal kader waarbinnen indien nodig strengere maatregelen kunnen worden afgedwongen, zoals mensen verplicht thuis in quarantaine zetten. De noodtoesand voor de volksgezondheid liep aanvankelijk tot 23 mei, maar de noodtoestand dan opheffen, zou volgens de Franse regering "voorbarig" zijn. Als de lopende maatregelen zouden stopgezet worden, zou het risico op een heropflakkering van de epidemie te groot zijn, zo staat te lezen in het wetsontwerp dat maandag wordt voorgelegd aan het Franse parlement. (Belga)