Samen met de Franse ngo "Ensemble contre la peine de mort" zal Frankrijk over enkele maanden een top organiseren. Middenveldorganisaties uit landen waar de doodstraf nog toegepast wordt zullen er aanwezig zijn. In de eerste helft van 2022 is Frankrijk voorzitter van de Europese Unie. Voor Macron had ook Robert Badinter, oud-minister van Justitie, het woord genomen in het Panthéon. Onder Badinter werd de doodstraf in 1981 afgeschaft. De oud-minister is ervan overtuigd dat de doodstraf overal zal verdwijnen. "Ze is een schande voor de mensheid", aldus Badinter. Macron wees er onder meer op dat in 2020 nog 483 executies werden uitgevoerd, "zeker een onderschatting". "483 moorden door de staat, in 33 regimes die voor het merendeel gemeen hebben dat ze een voorliefde delen voor despotisme en de universaliteit van de mensenrechten verwerpen". Onder meer in China, de Verenigde Staten en India wordt de doodstraf nog toegepast. In ons land werd de doodstraf formeel afgeschaft in 1996, maar de laatste keer dat ze werd toegepast dateert al van 1950. België was het laatste land in continentaal West-Europa dat een einde maakte aan de straf. (Belga)

Samen met de Franse ngo "Ensemble contre la peine de mort" zal Frankrijk over enkele maanden een top organiseren. Middenveldorganisaties uit landen waar de doodstraf nog toegepast wordt zullen er aanwezig zijn. In de eerste helft van 2022 is Frankrijk voorzitter van de Europese Unie. Voor Macron had ook Robert Badinter, oud-minister van Justitie, het woord genomen in het Panthéon. Onder Badinter werd de doodstraf in 1981 afgeschaft. De oud-minister is ervan overtuigd dat de doodstraf overal zal verdwijnen. "Ze is een schande voor de mensheid", aldus Badinter. Macron wees er onder meer op dat in 2020 nog 483 executies werden uitgevoerd, "zeker een onderschatting". "483 moorden door de staat, in 33 regimes die voor het merendeel gemeen hebben dat ze een voorliefde delen voor despotisme en de universaliteit van de mensenrechten verwerpen". Onder meer in China, de Verenigde Staten en India wordt de doodstraf nog toegepast. In ons land werd de doodstraf formeel afgeschaft in 1996, maar de laatste keer dat ze werd toegepast dateert al van 1950. België was het laatste land in continentaal West-Europa dat een einde maakte aan de straf. (Belga)