Op het rijbewijs zouden twaalf punten komen te staan. Een buitenlandse bestuurder zou op die manier een verbod kunnen krijgen om in Frankrijk te rijden. Ook een inbeslagname van een voertuig is mogelijk. Krachtens een bilaterale overeenkomst tussen Parijs en Brussel kan Frankrijk al overtreders vervolgen die in België verblijven. In 2015 hebben Belgische bestuurders in totaal 382.000 inbreuken gepleegd in Frankrijk. Ongeveer 77 procent van hen hebben hun boete vorig jaar voldaan en dat bracht de Franse staat meer dan 13 miljoen euro op. De wetsvoorstellen zijn klaar en worden binnenkort aan het parlement voorgelegd. (Belga)

Op het rijbewijs zouden twaalf punten komen te staan. Een buitenlandse bestuurder zou op die manier een verbod kunnen krijgen om in Frankrijk te rijden. Ook een inbeslagname van een voertuig is mogelijk. Krachtens een bilaterale overeenkomst tussen Parijs en Brussel kan Frankrijk al overtreders vervolgen die in België verblijven. In 2015 hebben Belgische bestuurders in totaal 382.000 inbreuken gepleegd in Frankrijk. Ongeveer 77 procent van hen hebben hun boete vorig jaar voldaan en dat bracht de Franse staat meer dan 13 miljoen euro op. De wetsvoorstellen zijn klaar en worden binnenkort aan het parlement voorgelegd. (Belga)