Het Belgische socialisme bestaat, op 6 april, 125 jaar. Op verzoek van Knack schreef gewezen SP-voorzitter Frank Vandenbroucke een denkstuk over deze verjaardag en de noodzakelijke sociale innovatie. Een paar citaten.

- "Ik ben socialist geworden omdat ik vind dat de samenleving iets moois moet maken van de ongelijke talenten waarmee kinderen in de wieg gelegd zijn. Omdat ik vind dat de plaats waar de wieg van een kind staat geen rol mag spelen in de kansen die de samenleving aan dat kind biedt.'

- 'Bekijk de sociaaldemocratie als een trein. Er is een krachtbron nodig - de elektriciteit die via de bovenleiding komt, de morele verontwaardiging die de trein in beweging zet - maar ook twee sporen: verbondenheid met een achterban; en gedeeld inzicht in wat je moet dóén om je doelstellingen te bereiken. En er lokt een reisdoel: een toekomstperspectief.'

- 'Onvrede met immigratie mengde zich dus met andere vormen van onbehagen, zoals over onveiligheid, het teloorgaan van gezag, enz. Dramatisch was dat eerlijke pogingen van sociaaldemocraten om daarop een antwoord te geven - met meer nadruk op veiligheid en meer begrip voor samenlevingsproblemen - binnen de linkerzijde meteen steevast werden afgeschreven als 'het kopiëren van rechts'.'

- Welke verwachtingen zullen we ondersteunen? Welke verwachtingen zullen we tegenspreken? Welke verwachtingen zullen we zelf creëren? Om de gevolgen van de crisis op te vangen, zullen de superrijken ook een stevige duit in het zakje moeten doen. Maar een inspanning van de superrijken zal niet volstaan. Zeer veel mensen uit de brede groep die wij tot onze natuurlijke achterban rekenen, zullen een of andere inspanning moeten doen of met aanpassing geconfronteerd worden. Als daartegenover een realistisch perspectief staat, dat ervaren kan worden als een faire deal in moeilijke tijden, mét uitzicht op oplossingen, dan kan de sociaaldemocratie opnieuw het vertrouwen krijgen.

Frank Vandenbroucke

Het Belgische socialisme bestaat, op 6 april, 125 jaar. Op verzoek van Knack schreef gewezen SP-voorzitter Frank Vandenbroucke een denkstuk over deze verjaardag en de noodzakelijke sociale innovatie. Een paar citaten. - "Ik ben socialist geworden omdat ik vind dat de samenleving iets moois moet maken van de ongelijke talenten waarmee kinderen in de wieg gelegd zijn. Omdat ik vind dat de plaats waar de wieg van een kind staat geen rol mag spelen in de kansen die de samenleving aan dat kind biedt.' - 'Bekijk de sociaaldemocratie als een trein. Er is een krachtbron nodig - de elektriciteit die via de bovenleiding komt, de morele verontwaardiging die de trein in beweging zet - maar ook twee sporen: verbondenheid met een achterban; en gedeeld inzicht in wat je moet dóén om je doelstellingen te bereiken. En er lokt een reisdoel: een toekomstperspectief.' - 'Onvrede met immigratie mengde zich dus met andere vormen van onbehagen, zoals over onveiligheid, het teloorgaan van gezag, enz. Dramatisch was dat eerlijke pogingen van sociaaldemocraten om daarop een antwoord te geven - met meer nadruk op veiligheid en meer begrip voor samenlevingsproblemen - binnen de linkerzijde meteen steevast werden afgeschreven als 'het kopiëren van rechts'.' - Welke verwachtingen zullen we ondersteunen? Welke verwachtingen zullen we tegenspreken? Welke verwachtingen zullen we zelf creëren? Om de gevolgen van de crisis op te vangen, zullen de superrijken ook een stevige duit in het zakje moeten doen. Maar een inspanning van de superrijken zal niet volstaan. Zeer veel mensen uit de brede groep die wij tot onze natuurlijke achterban rekenen, zullen een of andere inspanning moeten doen of met aanpassing geconfronteerd worden. Als daartegenover een realistisch perspectief staat, dat ervaren kan worden als een faire deal in moeilijke tijden, mét uitzicht op oplossingen, dan kan de sociaaldemocratie opnieuw het vertrouwen krijgen.Frank Vandenbroucke