1. De hervorming van de ziekenhuisfinanciering moet sneller

'Tegen het eind van deze maand moet er een plan van aanpak zijn. Het huidige financieringssysteem bevat een rist perverse financiële prikkels die tot overconsumptie aanzetten. Dat ons systeem niet kapseist, hebben we te danken aan de deontologie van het gros van de artsen. We moeten er dus zeker voor zorgen dat het huidige patroon van overconsumptie niet in het nieuwe systeem wordt gebetonneerd.'

2. Betere afspraken over toegelaten aantal artsen

'We moeten uit het aanslepende debat over de verschillende aanpak in het noorden en het zuiden van het land raken. In Vlaanderen hanteert men aan de ingang van de studie voor arts en tandarts al lange tijd een strikte filter, terwijl dat in Franstalig België eigenlijk niet gebeurt. Het liefst wil ik met de gemeenschapsregeringen zo snel mogelijk een akkoord bereiken over de manier waarop we de zaken in de beide landsdelen in de hand kunnen houden. Lukt dat niet, dan zullen we daar op federaal niveau over moeten beslissen.'

3. Grote investering in mond- en tandzorg

'Vanaf volgend jaar investeren we 45 miljoen euro in mond- en tandzorg. Hopelijk zal dat tandartsen ertoe aanzetten om zich meer te conventioneren. Bovendien zal die investering de toegankelijkheid van mond- en tandzorg verhogen, want dat is nodig. Zo is het mijn bedoeling om de leeftijdsgrenzen voor preventieve onderzoeken op te heffen. Vandaag worden mondonderzoeken maar tot 67 jaar terugbetaald en dat is aberrant. Daarnaast moeten we ook verdere stappen zetten in de terugbetaling van nieuwe technieken, zoals bruggen en kronen.'

4. Grotere rol voor apothekers

'Voor heel veel mensen - zeker voor wie niet naar de huisarts gaat - zijn apotheken de toegangspoort tot de gezondheidszorg. Ze hebben dus een belangrijke rol en die moeten we ook herwaarderen. Zeker nu het alle hens aan dek is in de gezondheidszorg. Vandaar dat ik initiatieven neem om apothekers niet alleen toe te laten het griepvaccin zelf voor te schrijven en rechtstreeks aan de patiënt te leveren, maar ook om covidvaccins toe te dienen. Sommige artsen hebben het daar moeilijk mee. "Dat is iets van ons", zeggen ze. Op zich begrijp ik dat wel, maar we kunnen hen niet ontlasten als ze niet bereid zijn om sommige taken los te laten.'

5. Ten strijde tegen het gebrek aan verpleegkundigen

'Het tekort aan verpleegkundigen is een van de redenen waarom ik niet gerust ben op de verdere ontwikkeling van de vierde covidgolf. Op papier hebben we tweeduizend bedden op de diensten voor intensieve zorg, maar sommige kunnen niet of niet goed worden gebruikt omdat er te weinig verpleegkundigen zijn. Ook dat tekort kunnen we niet in een handomdraai oplossen, maar we moeten het natuurlijk wel proberen. Zo zetten we met de middelen uit het Zorgpersoneelsfonds in op meer handen aan het bed. Daardoor kan er per ziekenhuisfunctie één extra verpleegkundige worden ingezet.'

6. Een andere verdeling van het budget

'Decennialang hebben we almaar meer geld in meer van hetzelfde gepompt, en dat moet nu stoppen. Bij het begrotingswerk van het RIZIV willen we een radicale verschuiving tot stand brengen, waarbij de verdeling van het budget gebeurt op basis van gezondheidsdoelstellingen. Hoe werkt die begroting vandaag? We gooien geld in een machine die het tussen de zorgverstrekkers en ziekenfondsen verdeelt. Die verdeling gebeurt te veel op basis van belangen en niet van zorgnoden. Van dat systeem moeten we echt af.'

'Tegen het eind van deze maand moet er een plan van aanpak zijn. Het huidige financieringssysteem bevat een rist perverse financiële prikkels die tot overconsumptie aanzetten. Dat ons systeem niet kapseist, hebben we te danken aan de deontologie van het gros van de artsen. We moeten er dus zeker voor zorgen dat het huidige patroon van overconsumptie niet in het nieuwe systeem wordt gebetonneerd.''We moeten uit het aanslepende debat over de verschillende aanpak in het noorden en het zuiden van het land raken. In Vlaanderen hanteert men aan de ingang van de studie voor arts en tandarts al lange tijd een strikte filter, terwijl dat in Franstalig België eigenlijk niet gebeurt. Het liefst wil ik met de gemeenschapsregeringen zo snel mogelijk een akkoord bereiken over de manier waarop we de zaken in de beide landsdelen in de hand kunnen houden. Lukt dat niet, dan zullen we daar op federaal niveau over moeten beslissen.''Vanaf volgend jaar investeren we 45 miljoen euro in mond- en tandzorg. Hopelijk zal dat tandartsen ertoe aanzetten om zich meer te conventioneren. Bovendien zal die investering de toegankelijkheid van mond- en tandzorg verhogen, want dat is nodig. Zo is het mijn bedoeling om de leeftijdsgrenzen voor preventieve onderzoeken op te heffen. Vandaag worden mondonderzoeken maar tot 67 jaar terugbetaald en dat is aberrant. Daarnaast moeten we ook verdere stappen zetten in de terugbetaling van nieuwe technieken, zoals bruggen en kronen.''Voor heel veel mensen - zeker voor wie niet naar de huisarts gaat - zijn apotheken de toegangspoort tot de gezondheidszorg. Ze hebben dus een belangrijke rol en die moeten we ook herwaarderen. Zeker nu het alle hens aan dek is in de gezondheidszorg. Vandaar dat ik initiatieven neem om apothekers niet alleen toe te laten het griepvaccin zelf voor te schrijven en rechtstreeks aan de patiënt te leveren, maar ook om covidvaccins toe te dienen. Sommige artsen hebben het daar moeilijk mee. "Dat is iets van ons", zeggen ze. Op zich begrijp ik dat wel, maar we kunnen hen niet ontlasten als ze niet bereid zijn om sommige taken los te laten.''Het tekort aan verpleegkundigen is een van de redenen waarom ik niet gerust ben op de verdere ontwikkeling van de vierde covidgolf. Op papier hebben we tweeduizend bedden op de diensten voor intensieve zorg, maar sommige kunnen niet of niet goed worden gebruikt omdat er te weinig verpleegkundigen zijn. Ook dat tekort kunnen we niet in een handomdraai oplossen, maar we moeten het natuurlijk wel proberen. Zo zetten we met de middelen uit het Zorgpersoneelsfonds in op meer handen aan het bed. Daardoor kan er per ziekenhuisfunctie één extra verpleegkundige worden ingezet.''Decennialang hebben we almaar meer geld in meer van hetzelfde gepompt, en dat moet nu stoppen. Bij het begrotingswerk van het RIZIV willen we een radicale verschuiving tot stand brengen, waarbij de verdeling van het budget gebeurt op basis van gezondheidsdoelstellingen. Hoe werkt die begroting vandaag? We gooien geld in een machine die het tussen de zorgverstrekkers en ziekenfondsen verdeelt. Die verdeling gebeurt te veel op basis van belangen en niet van zorgnoden. Van dat systeem moeten we echt af.'