Hollande is in de lente van volgend jaar de grote uitdager van huidig president Nicolas Sarkozy, die op zoek gaat naar een tweede mandaat. Op het ogenblik dat Sarkozy samen met Angela Merkel aan een omvattend plan werkt om de eurozone te redden, schiet Hollande de harde opstelling van Merkel af. "Ik zal nooit aanvaarden dat onder het mom van nationale begrotingscontrole het Hof van Justitie een oordeelt velt over de uitgaven en de ontvangsten van een soevereine staat", zei Hollande in Brussel. "Enkel democratische instellingen kunnen dat doen", verwees hij naar het EU-parlement en de Commissie. Een verdragswijziging zoals Merkel die voorstelt, is volgens Hollande geen oplossing voor de crisis. "De aankondiging van een nieuw verdrag zal Europa niet redden." Zelf ziet de PS'er meer heil in het optrekken van het noodfonds EFSF, de uitgifte van euro-obligaties, een "meer actieve" rol voor de ECB, een heffing op financiële transacties en een Europees investeringsprogramma voor het stimuleren van economische groei. Dat Merkel zich verzet tegen de meeste van die ideeën deert Hollande niet. De bondskanselier is al vaker van mening veranderd, argumenteert hij. (KAV)

Hollande is in de lente van volgend jaar de grote uitdager van huidig president Nicolas Sarkozy, die op zoek gaat naar een tweede mandaat. Op het ogenblik dat Sarkozy samen met Angela Merkel aan een omvattend plan werkt om de eurozone te redden, schiet Hollande de harde opstelling van Merkel af. "Ik zal nooit aanvaarden dat onder het mom van nationale begrotingscontrole het Hof van Justitie een oordeelt velt over de uitgaven en de ontvangsten van een soevereine staat", zei Hollande in Brussel. "Enkel democratische instellingen kunnen dat doen", verwees hij naar het EU-parlement en de Commissie. Een verdragswijziging zoals Merkel die voorstelt, is volgens Hollande geen oplossing voor de crisis. "De aankondiging van een nieuw verdrag zal Europa niet redden." Zelf ziet de PS'er meer heil in het optrekken van het noodfonds EFSF, de uitgifte van euro-obligaties, een "meer actieve" rol voor de ECB, een heffing op financiële transacties en een Europees investeringsprogramma voor het stimuleren van economische groei. Dat Merkel zich verzet tegen de meeste van die ideeën deert Hollande niet. De bondskanselier is al vaker van mening veranderd, argumenteert hij. (KAV)