In zijn overwinningsspeech zei François De Smet dat de beste manier om de Franstaligen te verdedigen erin bestaat om het land te redden. "De Franstaligen willen in België leven, niet in Vlaanderen, maar ook niet in een Waals-Brusselse staat die als reactie ontstaan is op de onvermijdelijk geachte overwinning van het Vlaams nationalisme", aldus de nieuwe partijvoorzitter. Die bevestigde ook dat DéFI voor een sociaal liberalisme staat. DéFI moet de partij zijn van "emancipatie en sociaal succes", een pragmatische maar overtuigde ecologische transitie, de markteconomie en investeringen in nieuwe technologieën zonder het woord 'metro' te vrezen. De nieuwe voorzitter schaarde zich ook achter de strijd voor de lekenstaat, waarin gelovigen en niet-gelovigen vreedzaam en respectvol met elkaar kunnen samenleven en strijden tegen discriminatie. François De Smet bracht hulde aan zijn voorganger Olivier Maingain, die hij loofde voor zijn inzicht en moed in de loop van de jaren, met inbegrip van de beslissing om de banden met de MR door te knippen met het risico om alles te verliezen. "Sinds 1964 is DéFI tienmaal doodverklaard, maar we hebben ons steeds kunnen heruitvinden. Ik wil dat we fier kunnen zijn op de waarden van het liberalisme van de verlichting en op de fundamentele rechten die elke samenwerking met het nationalisme uitsluit, die arbeid mobiliseert, emancipeert en strijdt tegen armoede en kansarmoede", luidde het. De Smet had ook een boodschap voor de militanten: "Wees hard op de ideeën, vastberaden over principes, maar blijf steeds respectvol tegenover de mensen. Denk er steeds aan dat je ergste tegenstander ook een moeder, partner en kinderen heeft die voor hem lijden." (Belga)

In zijn overwinningsspeech zei François De Smet dat de beste manier om de Franstaligen te verdedigen erin bestaat om het land te redden. "De Franstaligen willen in België leven, niet in Vlaanderen, maar ook niet in een Waals-Brusselse staat die als reactie ontstaan is op de onvermijdelijk geachte overwinning van het Vlaams nationalisme", aldus de nieuwe partijvoorzitter. Die bevestigde ook dat DéFI voor een sociaal liberalisme staat. DéFI moet de partij zijn van "emancipatie en sociaal succes", een pragmatische maar overtuigde ecologische transitie, de markteconomie en investeringen in nieuwe technologieën zonder het woord 'metro' te vrezen. De nieuwe voorzitter schaarde zich ook achter de strijd voor de lekenstaat, waarin gelovigen en niet-gelovigen vreedzaam en respectvol met elkaar kunnen samenleven en strijden tegen discriminatie. François De Smet bracht hulde aan zijn voorganger Olivier Maingain, die hij loofde voor zijn inzicht en moed in de loop van de jaren, met inbegrip van de beslissing om de banden met de MR door te knippen met het risico om alles te verliezen. "Sinds 1964 is DéFI tienmaal doodverklaard, maar we hebben ons steeds kunnen heruitvinden. Ik wil dat we fier kunnen zijn op de waarden van het liberalisme van de verlichting en op de fundamentele rechten die elke samenwerking met het nationalisme uitsluit, die arbeid mobiliseert, emancipeert en strijdt tegen armoede en kansarmoede", luidde het. De Smet had ook een boodschap voor de militanten: "Wees hard op de ideeën, vastberaden over principes, maar blijf steeds respectvol tegenover de mensen. Denk er steeds aan dat je ergste tegenstander ook een moeder, partner en kinderen heeft die voor hem lijden." (Belga)