De media brengen de asielkwestie niet altijd correct in beeld. Tijdens een lezing afgelopen woensdag in Beveren, waar straks een asielcentrum opent, bereed voormalig staatssecretaris Theo Francken nogmaals dat stokpaardje. Een reporter tekende er voor 'De Morgen' op hoe Francken vertelde dat op televisie 'altijd' vrouwen en kinderen in beeld worden gebracht. Framing, aldus Francken, want: '80 tot 90 procent van de asielzoekers zijn alleenstaande mannen.'
...

De media brengen de asielkwestie niet altijd correct in beeld. Tijdens een lezing afgelopen woensdag in Beveren, waar straks een asielcentrum opent, bereed voormalig staatssecretaris Theo Francken nogmaals dat stokpaardje. Een reporter tekende er voor 'De Morgen' op hoe Francken vertelde dat op televisie 'altijd' vrouwen en kinderen in beeld worden gebracht. Framing, aldus Francken, want: '80 tot 90 procent van de asielzoekers zijn alleenstaande mannen.' Maar of die cijfers kloppen? In dezelfde krant verwijst Eef Heylighen, woordvoerster van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, naar de meest recente statistiek van Fedasil. Uit die statistiek blijkt dat het aandeel alleenstaande mannen in de asielcentra van Fedasil vandaag 38 procent bedraagt. Door 'De Morgen' gevraagd waar Francken zijn cijfers dan vandaan haalde, verwees hij naar de asielcrisis van 2015. 'Ik sprak over wat er toen binnenkwam in Europa.'Opnieuw een zeer twijfelachtige stelling, zo blijkt. Gegevens van het UNCR (die geen onderscheid maken tussen mannen en alleenstaande mannen) laten zien dat op het hoogtepunt van de asielcrisis het aandeel van de mannen onmogelijk zo hoog kan zijn geweest als Francken beweert. Volgens het UNCR kwamen er in 2015 iets meer dan 1 miljoen vluchtelingen en migranten via de zee de EU binnen. 58 procent van hen was (al dan niet alleenstaande) man, 17 procent was vrouw, de rest - 25 procent - waren kinderen, waarvan het geslacht niet werd gespecifieerd. Uit de gegevens van het UNCHR blijkt ook dat het aandeel mannen al in de eerste maanden van 2016 daalde tot 47 procent, terwijl dat van de kinderen steeg naar 34 procent.De Europese verhoudingen lagen allicht niet zo anders dan de Belgische. Uit de 'balans 2015' van Fedasil, het agentschap dat instaat voor de opvang van asielzoekers, blijkt dat van de opgevangen personen (minderjarigen inbegrepen) in 2015 73 procent mannelijk was. Hetzelfde agentschap plaatste gisteren een factcheck op Twitter. Die laat zien dat in 2015 44 procent van de opgevangen asielzoekers in België alleenstaande mannen waren, en een even grote groep deel uitmaakte van een familie. Theo Francken reageerde gisteren niet rechtstreeks op de factcheck van Fedasil. Wél plaatste hij op twitter een link naar een artikel van 'HLN.BE'. Dit artikel werd op 19 januari 2016 op de site geplaatst, en meldt in de kop dat '3 op 4 asielzoekers' man is. Dat 'slechts' 44 procent van hen een alleenstaande man was, wordt niet vermeld.