Het ontwerp schept een wettelijk kader om sneller en efficiënter het verblijfsrecht van criminele vreemdelingen in te trekken. Doel is de betrokkenen snel naar hun land van herkomst te kunnen uitwijzen. Eén van de maatregelen houdt in dat de lijst van categorieën van vreemdelingen die bescherming genieten tegen terugwijzing of uitzetting fors wordt beperkt. Dat geldt dus niet langer voor vreemdelingen die in België geboren zijn of die hier voor hun twaalfde zijn komen wonen, indien ze criminele feiten plegen. Terreurverdachte Salah Abedslam geldt daarbij als typevoorbeeld: hij heeft de Franse nationaliteit, maar is hier geboren en daarom kon zijn verblijfsrecht tot nu toe niet worden ingetrokken. Ook enkele tientallen Syriëstrijders hebben om dezelfde reden permanent verblijfsrecht, ook al hebben ze niet de Belgische nationaliteit. Eens de wet gestemd is, zal dat verblijfsrecht kunnen worden geschrapt, zodat ze niet kunnen terugkeren, legde Francken uit. Ook andere zware criminelen zullen na hun straf kunnen worden teruggestuurd. Francken gaf voorbeelden van daders van gewapende overvallen, verkrachters, daders van zware drugsdelicten, die vaak meerdere feiten pleegden en tot zware gevangenisstraffen werden veroordeeld. "Het gaat dus over zeer zware feiten, het gaat dus niet over het stelen van een fles Fanta in de nachtwinkel", zei de staatssecretaris. De procedure wordt ook eenvoudiger. De ministeriële en koninklijke besluiten tot uitzetting vervallen en worden vervangen door een bevel om het grondgebied te verlaten. Een tot nu toe verplicht advies verdwijnt. Inreisverboden voor zware criminelen kunnen voor langere duur worden toegekend. Niet iedereen is het eens met alles wat Francken voorstelt. "Berechting en opsluiting moet de prioriteit zijn", meent Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. "De problemen worden afgeschoven naar het buitenland. En België wordt daar niet veiliger door, want je kan perfect een aanslag beramen van in een derde land." De Kamercommissie stemt wellicht volgende week over het ontwerp. (Belga)

Het ontwerp schept een wettelijk kader om sneller en efficiënter het verblijfsrecht van criminele vreemdelingen in te trekken. Doel is de betrokkenen snel naar hun land van herkomst te kunnen uitwijzen. Eén van de maatregelen houdt in dat de lijst van categorieën van vreemdelingen die bescherming genieten tegen terugwijzing of uitzetting fors wordt beperkt. Dat geldt dus niet langer voor vreemdelingen die in België geboren zijn of die hier voor hun twaalfde zijn komen wonen, indien ze criminele feiten plegen. Terreurverdachte Salah Abedslam geldt daarbij als typevoorbeeld: hij heeft de Franse nationaliteit, maar is hier geboren en daarom kon zijn verblijfsrecht tot nu toe niet worden ingetrokken. Ook enkele tientallen Syriëstrijders hebben om dezelfde reden permanent verblijfsrecht, ook al hebben ze niet de Belgische nationaliteit. Eens de wet gestemd is, zal dat verblijfsrecht kunnen worden geschrapt, zodat ze niet kunnen terugkeren, legde Francken uit. Ook andere zware criminelen zullen na hun straf kunnen worden teruggestuurd. Francken gaf voorbeelden van daders van gewapende overvallen, verkrachters, daders van zware drugsdelicten, die vaak meerdere feiten pleegden en tot zware gevangenisstraffen werden veroordeeld. "Het gaat dus over zeer zware feiten, het gaat dus niet over het stelen van een fles Fanta in de nachtwinkel", zei de staatssecretaris. De procedure wordt ook eenvoudiger. De ministeriële en koninklijke besluiten tot uitzetting vervallen en worden vervangen door een bevel om het grondgebied te verlaten. Een tot nu toe verplicht advies verdwijnt. Inreisverboden voor zware criminelen kunnen voor langere duur worden toegekend. Niet iedereen is het eens met alles wat Francken voorstelt. "Berechting en opsluiting moet de prioriteit zijn", meent Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. "De problemen worden afgeschoven naar het buitenland. En België wordt daar niet veiliger door, want je kan perfect een aanslag beramen van in een derde land." De Kamercommissie stemt wellicht volgende week over het ontwerp. (Belga)