"Sedert 2011 bestaat er al een mogelijkheid voor de rechter in Vreemdelingenzaken om op te treden tegen proceduremisbruik, maar die was bijzonder log en werd daardoor in de praktijk amper toegepast", zegt staatssecretaris Francken. Sinds 2011 gebeurde dat slechts 20 keer. Zo moest telkens een zitting worden geagendeerd om over het proceduremisbruik te pleiten en te oordelen, wat magistraten afschrikte. De ministerraad ging er mee akkoord die procedure te vereenvoudigen. "Het wordt voortaan mogelijk in één en dezelfde zitting zowel een arrest te vellen in het beroep, als een arrest waarin de verzoeker veroordeeld wordt wegens een kennelijk onrechtmatig beroep", legt Francken uit. Hij voorziet dat er daardoor fors meer veroordelingen zullen komen, "want het proceduremisbruik in vreemdelingenzaken is nog steeds legio". Opvallender is dat Francken ook de advocaten in het vizier neemt. Rechters treden volgens de staatssecretaris immers ook weinig op tegen misbruik van de procedures omdat de enige sanctie - een boete - voor rekening van de vreemdeling is. Die is vaak onvermogend, waardoor de boete niet kan worden geïnd en de sanctie bovendien een lege doos blijft. "Nu gaan we de eigenlijke verantwoordelijke voor het proceduremisbruik, de advocaat, ook sanctioneren", kondigt Francken aan. "Veroordelingen wegens proceduremisbruik zullen voorgelegd worden aan de stafhouder, die een tuchtprocedure kan opstarten". Volgens Francken biedt dat de kans aan de advocatuur om zelfregulerend op te treden tegen confraters. De betrokken advocaat zal voor zijn beroep ook geen pro-deo-betaling ontvangen. De rechter bepaalt of hij een boete oplegt wegens proceduremisbruik en motiveert de hoogte van het te betalen bedrag. Dat kan variëren van 125 tot 2.500 euro en wordt jaarlijks geïndexeerd. (Belga)

"Sedert 2011 bestaat er al een mogelijkheid voor de rechter in Vreemdelingenzaken om op te treden tegen proceduremisbruik, maar die was bijzonder log en werd daardoor in de praktijk amper toegepast", zegt staatssecretaris Francken. Sinds 2011 gebeurde dat slechts 20 keer. Zo moest telkens een zitting worden geagendeerd om over het proceduremisbruik te pleiten en te oordelen, wat magistraten afschrikte. De ministerraad ging er mee akkoord die procedure te vereenvoudigen. "Het wordt voortaan mogelijk in één en dezelfde zitting zowel een arrest te vellen in het beroep, als een arrest waarin de verzoeker veroordeeld wordt wegens een kennelijk onrechtmatig beroep", legt Francken uit. Hij voorziet dat er daardoor fors meer veroordelingen zullen komen, "want het proceduremisbruik in vreemdelingenzaken is nog steeds legio". Opvallender is dat Francken ook de advocaten in het vizier neemt. Rechters treden volgens de staatssecretaris immers ook weinig op tegen misbruik van de procedures omdat de enige sanctie - een boete - voor rekening van de vreemdeling is. Die is vaak onvermogend, waardoor de boete niet kan worden geïnd en de sanctie bovendien een lege doos blijft. "Nu gaan we de eigenlijke verantwoordelijke voor het proceduremisbruik, de advocaat, ook sanctioneren", kondigt Francken aan. "Veroordelingen wegens proceduremisbruik zullen voorgelegd worden aan de stafhouder, die een tuchtprocedure kan opstarten". Volgens Francken biedt dat de kans aan de advocatuur om zelfregulerend op te treden tegen confraters. De betrokken advocaat zal voor zijn beroep ook geen pro-deo-betaling ontvangen. De rechter bepaalt of hij een boete oplegt wegens proceduremisbruik en motiveert de hoogte van het te betalen bedrag. Dat kan variëren van 125 tot 2.500 euro en wordt jaarlijks geïndexeerd. (Belga)