Vreemdelingen in een gesloten centrum kunnen nu maar een beperkt aantal keren gefouilleerd worden. Wanneer ze er aankomen, na een bezoek en vóór ze worden teruggebracht naar hun land van herkomst. Ze worden gecontroleerd op drugs of wapens. Maar staatssecretaris Theo Francken wil de wet veranderen zodat het personeel nu altijd zal kunnen fouilleren. "Die controles zullen niet systematisch gebeuren, er moeten directe aanwijzingen zijn", benadrukt Francken in de krant. De aanpassing komt er op vraag van de vakbonden in de asielcentra. De staatssecretaris wil ook het intrekken van verblijfsvergunningen eenvoudiger maken. Meer bepaald wanneer er fraude of bedrog in het spel is: de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zou dan niet meer moeten bewijzen dat het bedrog "doorslaggevend" is voor het toekennen van het verblijfsrecht. Volgende week wordt in de bevoegde parlementscommissie over de nieuwe voorstellen gestemd. (Belga)

Vreemdelingen in een gesloten centrum kunnen nu maar een beperkt aantal keren gefouilleerd worden. Wanneer ze er aankomen, na een bezoek en vóór ze worden teruggebracht naar hun land van herkomst. Ze worden gecontroleerd op drugs of wapens. Maar staatssecretaris Theo Francken wil de wet veranderen zodat het personeel nu altijd zal kunnen fouilleren. "Die controles zullen niet systematisch gebeuren, er moeten directe aanwijzingen zijn", benadrukt Francken in de krant. De aanpassing komt er op vraag van de vakbonden in de asielcentra. De staatssecretaris wil ook het intrekken van verblijfsvergunningen eenvoudiger maken. Meer bepaald wanneer er fraude of bedrog in het spel is: de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zou dan niet meer moeten bewijzen dat het bedrog "doorslaggevend" is voor het toekennen van het verblijfsrecht. Volgende week wordt in de bevoegde parlementscommissie over de nieuwe voorstellen gestemd. (Belga)