De landen van de Europese Unie willen op Europees grondgebied centra inrichten voor migranten die op zee gered zijn, zo hebben ze na meer dan acht uur vergaderen beslist op de Europese top in Brussel. In de 'controlecentra' zullen economische migranten van vluchtelingen gescheiden worden, waarna de vluchtelingen overgebracht kunnen worden naar een andere lidstaat dan die waar ze aan land gegaan zijn. Zowel het openen van zulke centra als het overnemen van vluchtelingen die in een frontlijnstaat als Italië of Griekenland aangekomen zijn, zal op vrijwillige basis gebeuren.

Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zijn de grote lijnen van het akkoord 'positief'. Zo is het volgens Francken een goede zaak dat er ontschepingsplatformen komen buiten de EU. 'Daarvoor zullen we akkoorden moeten sluiten met Afrikaanse landen. Dat is opdracht nummer één'.

Wat de controlecentra binnen de EU betreft, is het volgens Francken afwachten hoe een en ander praktisch gaat lopen. 'Maar het is goed dat er geen vrije doorstroom meer is door Europa', klinkt het. Verder is het belangrijk dat er een 'solidariteitsmechanisme' komt voor de spreiding van vluchtelingen over Europa.

Francken is ook tevreden dat er gewezen wordt op de rol van de ngo's in de Middellandse Zee. 'Sommige van die ngo's zijn cowboys en denken dat ze zich alles kunnen permitteren. Ik heb daar in het verleden op gewezen en heb toen veel kritiek gekregen. Maar het is duidelijk dat ik nu toch gelijk krijg', aldus Francken.

Critici zeggen dat de achilleshiel van het plan ligt in het feit dat (Noord-)Afrikaanse landen niet bereid zouden zijn om teruggestuurde migranten op te nemen. 'Dan moeten we hen een beter aanbod doen. Wie geloofde er in 2016 in dat er een deal kon gesloten worden met Turkije? ', repliceert Francken. 'Ik denk zeker dat er landen geïnteresseerd kunnen zijn. Er zijn zeker mogelijkheden om hen een aanbod te doen'.

De landen van de Europese Unie willen op Europees grondgebied centra inrichten voor migranten die op zee gered zijn, zo hebben ze na meer dan acht uur vergaderen beslist op de Europese top in Brussel. In de 'controlecentra' zullen economische migranten van vluchtelingen gescheiden worden, waarna de vluchtelingen overgebracht kunnen worden naar een andere lidstaat dan die waar ze aan land gegaan zijn. Zowel het openen van zulke centra als het overnemen van vluchtelingen die in een frontlijnstaat als Italië of Griekenland aangekomen zijn, zal op vrijwillige basis gebeuren.Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zijn de grote lijnen van het akkoord 'positief'. Zo is het volgens Francken een goede zaak dat er ontschepingsplatformen komen buiten de EU. 'Daarvoor zullen we akkoorden moeten sluiten met Afrikaanse landen. Dat is opdracht nummer één'.Wat de controlecentra binnen de EU betreft, is het volgens Francken afwachten hoe een en ander praktisch gaat lopen. 'Maar het is goed dat er geen vrije doorstroom meer is door Europa', klinkt het. Verder is het belangrijk dat er een 'solidariteitsmechanisme' komt voor de spreiding van vluchtelingen over Europa.Francken is ook tevreden dat er gewezen wordt op de rol van de ngo's in de Middellandse Zee. 'Sommige van die ngo's zijn cowboys en denken dat ze zich alles kunnen permitteren. Ik heb daar in het verleden op gewezen en heb toen veel kritiek gekregen. Maar het is duidelijk dat ik nu toch gelijk krijg', aldus Francken.Critici zeggen dat de achilleshiel van het plan ligt in het feit dat (Noord-)Afrikaanse landen niet bereid zouden zijn om teruggestuurde migranten op te nemen. 'Dan moeten we hen een beter aanbod doen. Wie geloofde er in 2016 in dat er een deal kon gesloten worden met Turkije? ', repliceert Francken. 'Ik denk zeker dat er landen geïnteresseerd kunnen zijn. Er zijn zeker mogelijkheden om hen een aanbod te doen'.