"Het is onze taak om het beheer van de legale migratie tussen onze landen goed te beheren, maar ook onze taak om de problemen aan te pakken wanneer bepaalde personen de bestaande procedures niet respecteren. Samen zullen we strijden tegen de illegale immigratie en het overschrijden van de visatermijnen. Dit betekent een betere samenwerking inzake terugkeer. Het protocolakkoord dat we hier vandaag tekenen is een nieuwe stap voorwaarts in de samenwerking tussen België en Kameroen" stelt de N-VA-staatssecretaris. Het protocolakkoord voorziet dat de voorwaarden voor de visa duidelijk uiteengezet worden wanneer dit nodig blijkt, zodat de dossiers volledig zijn. De verschillende types visa - kort verblijf, studies of gezinshereniging - zullen worden afgeleverd in functie van de kwaliteit van de voorgelegde dossiers en documenten. Voorts zijn afspraken gemaakt over readmissie en re-integratie. "De vrijwillige terugkeer voor illegale onderdanen wordt aangemoedigd. We geven bijstand om de re-integratie te bevorderen", benadrukt Theo Francken. In het akkoord staan ook duidelijke afspraken over gedwongen terugkeer, onder andere inzake biometrische gegevens, foto's en andere technische middelen (zoals interviews). "Dit moet leiden tot betere, efficiëntere en meer terugkeer", aldus de staatssecretaris. Op Twitter wijst Theo Francken op de noodzaak van het protocolakkoord: De Kameroeners zijn de tweede grootste Subsaharaanse gemeenschap in België, na de Congolezen. (Belga)

"Het is onze taak om het beheer van de legale migratie tussen onze landen goed te beheren, maar ook onze taak om de problemen aan te pakken wanneer bepaalde personen de bestaande procedures niet respecteren. Samen zullen we strijden tegen de illegale immigratie en het overschrijden van de visatermijnen. Dit betekent een betere samenwerking inzake terugkeer. Het protocolakkoord dat we hier vandaag tekenen is een nieuwe stap voorwaarts in de samenwerking tussen België en Kameroen" stelt de N-VA-staatssecretaris. Het protocolakkoord voorziet dat de voorwaarden voor de visa duidelijk uiteengezet worden wanneer dit nodig blijkt, zodat de dossiers volledig zijn. De verschillende types visa - kort verblijf, studies of gezinshereniging - zullen worden afgeleverd in functie van de kwaliteit van de voorgelegde dossiers en documenten. Voorts zijn afspraken gemaakt over readmissie en re-integratie. "De vrijwillige terugkeer voor illegale onderdanen wordt aangemoedigd. We geven bijstand om de re-integratie te bevorderen", benadrukt Theo Francken. In het akkoord staan ook duidelijke afspraken over gedwongen terugkeer, onder andere inzake biometrische gegevens, foto's en andere technische middelen (zoals interviews). "Dit moet leiden tot betere, efficiëntere en meer terugkeer", aldus de staatssecretaris. Op Twitter wijst Theo Francken op de noodzaak van het protocolakkoord: De Kameroeners zijn de tweede grootste Subsaharaanse gemeenschap in België, na de Congolezen. (Belga)