Een rapport van de federale ombudsman van november vorig jaar was bijzonder kritisch voor de duur van de procedure en de uiteenlopende kwaliteit van de manier waarop aanvragen werden behandeld. De Kamer organiseerde daarop een reeks hoorzittingen. Verschillende vertegenwoordigers van de medische wereld plaatsten serieuze vraagtekens bij het respect voor de deontologische regels. Drie artsen van de Dienst Vreemdelingenzaken verdedigden zich twee weken later tegen die kritiek. Ze verklaarden steevast volledig onafhankelijk te kunnen werken. "Het is tijd om een einde te maken aan de mythe dat de artsen van de DVZ medisch niet-onafhankelijk zouden zijn. Sinds vier jaar herhaalt men dat constant, zonder het minste bewijs", benadrukte Francken vandaag in de bevoegde Kamercommissie. De staatssecretaris ontkende dat de artsen medische bevelen krijgen van personen die geen arts zijn. Hij herhaalde ook dat de DVZ-artsen geen diagnose moeten stellen, maar enkel een advies geven bij een regularisatie-aanvraag op basis van documenten van de aanvrager. Eventueel kunnen ze bijkomende informatie vragen. "Ik ben niet van plan het medische luik van de regularisatie-aanvraag te hervormen", aldus nog Francken. "Ons beleid in dat dossier is hetzelfde als dat van de regering-Di Rupo en dat van de voorgaande regering, toen Melchior Wathelet op deze post zat. Ik heb niets gewijzigd." (Belga)

Een rapport van de federale ombudsman van november vorig jaar was bijzonder kritisch voor de duur van de procedure en de uiteenlopende kwaliteit van de manier waarop aanvragen werden behandeld. De Kamer organiseerde daarop een reeks hoorzittingen. Verschillende vertegenwoordigers van de medische wereld plaatsten serieuze vraagtekens bij het respect voor de deontologische regels. Drie artsen van de Dienst Vreemdelingenzaken verdedigden zich twee weken later tegen die kritiek. Ze verklaarden steevast volledig onafhankelijk te kunnen werken. "Het is tijd om een einde te maken aan de mythe dat de artsen van de DVZ medisch niet-onafhankelijk zouden zijn. Sinds vier jaar herhaalt men dat constant, zonder het minste bewijs", benadrukte Francken vandaag in de bevoegde Kamercommissie. De staatssecretaris ontkende dat de artsen medische bevelen krijgen van personen die geen arts zijn. Hij herhaalde ook dat de DVZ-artsen geen diagnose moeten stellen, maar enkel een advies geven bij een regularisatie-aanvraag op basis van documenten van de aanvrager. Eventueel kunnen ze bijkomende informatie vragen. "Ik ben niet van plan het medische luik van de regularisatie-aanvraag te hervormen", aldus nog Francken. "Ons beleid in dat dossier is hetzelfde als dat van de regering-Di Rupo en dat van de voorgaande regering, toen Melchior Wathelet op deze post zat. Ik heb niets gewijzigd." (Belga)