De oppositie wil niet wachten tot na de Kerstvakantie om een commissie Binnenlandse Zaken bijeen te roepen over de kwestie. 'Het is onaanvaardbaar dat staatssecretaris Francken de waarheid niet gezegd heeft', zei PS-fractieleider Ahmed Laaouej. 'De informatie die we donderdag hadden, klopt niet', zei sp.a-fractieleider Meyrame Kitir.

Kristof Calvo (Groen) merkte op dat Francken zelf zegt bewust de waarheid niet te hebben gezegd om geen aanzuigeffect te creëren. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) antwoordde dat het aan de commissie zelf is om haar werkzaamheden te regelen.

PS-voozitter Elio Di Rupo en DéFI-voorzitter Olivier Maingain vinden dat er geen plaats meer is voor Francken binnen de regering indien blijkt dat hij zou gelogen hebben.

Open Vld-fractieleider Patrick Dewael vroeg om de agenda af te werken en dus over de hervorming van de vennootschapsbelasting te stemmen. Die stemming is intussen begonnen, in een zeer woelige sfeer. Net voor de eindstemming, vragen bepaalde partijen een bijeenroeping van de Conferentie van Voorzitters. Kamervoorzitter Bracke schorste daarop de zitting.

CGVS aanvaardt onderzoek naar gefolterde Soedanezen te starten

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen heeft aanvaard onderzoek te voeren naar de verhalen over transmigranten die na hun repatriëring naar Soedan vanuit ons land zouden zijn gefolterd. Dat werd vernomen van het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Het is de bedoeling dat het CGVS samenwerkt met de Europese Commissie en de Verenigde Naties voor zijn onderzoek. Het kabinet benadrukt dat de commissaris-generaal in alle onafhankelijkheid werkt. 'Hoe en in welke zin hij het onderzoek voert, is aan de commissaris-generaal om te beslissen. Het is de bedoeling dat hij te gepasten tijde terugkoppelt met zijn bevindingen'.

ABVV eist ontslag Francken

Het ABVV vraagt het ontslag van Francken. Door het terugsturen van Soedanese vluchtelingen naar een dictatuur 'schoffeert' Francken de mensenrechten, aldus de vakbond.

'De eerste minister moet een krachtig gebaar stellen en deze onmenselijke staatssecretaris ontslaan', stelt de vakbond. 'Francken buiten!', klinkt het bij Robert Vertenueil, de algemeen secretaris van het ABVV.

De oppositie wil niet wachten tot na de Kerstvakantie om een commissie Binnenlandse Zaken bijeen te roepen over de kwestie. 'Het is onaanvaardbaar dat staatssecretaris Francken de waarheid niet gezegd heeft', zei PS-fractieleider Ahmed Laaouej. 'De informatie die we donderdag hadden, klopt niet', zei sp.a-fractieleider Meyrame Kitir.Kristof Calvo (Groen) merkte op dat Francken zelf zegt bewust de waarheid niet te hebben gezegd om geen aanzuigeffect te creëren. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) antwoordde dat het aan de commissie zelf is om haar werkzaamheden te regelen.PS-voozitter Elio Di Rupo en DéFI-voorzitter Olivier Maingain vinden dat er geen plaats meer is voor Francken binnen de regering indien blijkt dat hij zou gelogen hebben. Open Vld-fractieleider Patrick Dewael vroeg om de agenda af te werken en dus over de hervorming van de vennootschapsbelasting te stemmen. Die stemming is intussen begonnen, in een zeer woelige sfeer. Net voor de eindstemming, vragen bepaalde partijen een bijeenroeping van de Conferentie van Voorzitters. Kamervoorzitter Bracke schorste daarop de zitting. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen heeft aanvaard onderzoek te voeren naar de verhalen over transmigranten die na hun repatriëring naar Soedan vanuit ons land zouden zijn gefolterd. Dat werd vernomen van het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).Het is de bedoeling dat het CGVS samenwerkt met de Europese Commissie en de Verenigde Naties voor zijn onderzoek. Het kabinet benadrukt dat de commissaris-generaal in alle onafhankelijkheid werkt. 'Hoe en in welke zin hij het onderzoek voert, is aan de commissaris-generaal om te beslissen. Het is de bedoeling dat hij te gepasten tijde terugkoppelt met zijn bevindingen'. Het ABVV vraagt het ontslag van Francken. Door het terugsturen van Soedanese vluchtelingen naar een dictatuur 'schoffeert' Francken de mensenrechten, aldus de vakbond.'De eerste minister moet een krachtig gebaar stellen en deze onmenselijke staatssecretaris ontslaan', stelt de vakbond. 'Francken buiten!', klinkt het bij Robert Vertenueil, de algemeen secretaris van het ABVV.