Francken moet niet langer dwangsom betalen voor weigering visum

07/11/16 om 22:28 - Bijgewerkt op 08/11/16 om 00:04

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) moet nu toch geen dwangsom betalen omdat hij een visum weigert toe te kennen aan een Syrische familie uit Aleppo. Dat besliste de rechtbank van eerste aanleg in Brussel.

Francken moet niet langer dwangsom betalen voor weigering visum

Theo Francken (N-VA) © BelgaImage

De rechtbank "ontneemt zo de familie elk drukkingsmiddel om een einde te maken aan de onwettelijke houding van de staatssecretaris", zegt de advocate van de familie die het nieuws meldde aan deredactie.be.

Al meer dan twee weken weigert staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een visum af te leveren aan een Syrisch gezin, dat met de hulp van een Waalse familie wil weggeraken uit de vaak gebombardeerde stad Aleppo. Nochtans had de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) een duidelijk arrest afgeleverd: de staatssecretaris is verplicht het visum af te leveren; voor iedere dag vertraging wordt een dwangsom van 4.000 euro opgelegd.

'Wel degelijk gevaar'

Dat de Syrische familie gevaar loopt en recht heeft op een visum, heeft de rechtbank van eerste aanleg in Brussel volgens de advocaten van de familie bevestigd (maar dit wordt door het kabinet Francken tegengesproken, zie verder). De rechtbank vindt echter dat ze niet bevoegd is om een dwangsom op te leggen.

In gesprek met deredactie.be reageren de advocaten verrast en verontwaardigd. Ze noemen de beschikking van de rechtbank "een vrijgeleide voor de Belgische staat om rechterlijke beslissingen naast zich neer te leggen en de scheiding der machten niet langer te respecteren."

De advocaten wijzen erop dat Francken hoe dan ook gehouden is de beslissing van de rechtbank na te leven, dwangsom of niet. Ze willen premier Charles Michel (MR) vragen om zich over het dossier uit te spreken "teneinde een einde te maken aan deze onmenselijke en illegale situatie."

De Syrische familie zal volgens de advocaten tegen de beschikking in beroep gaan.

'Proceskosten ten laste van familie'

De woordvoerster van Francken, Katrien Jansseune, geeft aan het persagentschap Belga een enigszins andere versie.

Er is, zegt ze, nog een definitieve uitsprak.

De rechtbank verklaarde zich volgens haar onbevoegd inzake beslissingen rond visa en verblijfsvergunningen. Daarom kan ze ook geen dwangsommen opleggen. De rechter besliste volgens haar dat de Syrische familie de proceskosten moet betalen, en stelde dat het normaal is dat er geen visum wordt afgeleverd als in cassatie wordt gegaan (op dit punt heeft het kabinet duidelijk een andere lezing dan de advocaten (zie hoger).

Cassatie

"Ik ben erg tevreden dat de rechtbank van eerste aanleg ons in beroep gelijk geeft en we geen dwangsommen moeten betalen. Deze uitspraak is een belangrijk precedent want stelt dat een rechtbank in eerste aanleg geen dwangsommen kan opleggen in het kader van de vreemdelingenwet", zegt Theo Francken in reactie aan Belga. "Dit vonnis ging alleen over de vraag of een rechter een dwangsom kon opleggen. Die zaak heb ik nu gewonnen. Tegen het arrest van de RVV heb ik vandaag cassatie aangetekend. Zolang daarover geen definitieve uitspraak is, zal ik geen visum geven. Dat is een principiële zaak."

Francken zegt dat de zaak in essentie gaat "over de vraag of asielvisa al dan niet toegekend moeten worden op onze ambassades en consulaten in het buitenland", en het gaat "om een principekwestie inzake de reikwijdte van internationale bescherming en Europees recht".

"Daarom heb ik vandaag ook cassatieberoep ingediend bij de Raad van State tegen het feit dat de RVV ons in haar arrest oplegt om een visum kort verblijf voor een asielaanvraag af te leveren. De wet schrijft immers voor dat het mijn discretionaire bevoegdheid is om visa toe te staan of te weigeren in geval van humanitaire omstandigheden. Een rechtbank kan de overheid nooit opleggen welke beslissing ze moet nemen", aldus Francken. "Daarnaast stelde het arrest van de RVV dat artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) ons verplicht om een visum af te leveren. Wij zeggen dat het EVRM niet toepasbaar is op dergelijke visumgevallen. Het EVRM verplicht niet tot open grenzen. We zijn dus volgens het EVRM niet verplicht om visa af te leveren aan personen die niet onder onze rechtsmacht vallen. We wachten het cassatieberoep af maar hopen ook daar op een goede afloop."

(RR)

Onze partners