Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) noemt de kritiek van Amnesty International op zijn hervestigingsbeleid 'intellectueel oneerlijk'. Hij benadrukt dat ons land wel zijn aandeel opneemt van asielzoekers die in Griekenland en Italië zijn toegekomen. 'We zitten op koers en tonen onze solidariteit met de landen aan de buitengrens van Schengen', reageert Francken op zijn weblog.

Hij legt uit dat het relocatiebesluit tot stand kwam in volle asielcrisis. Dat besluit legt de Europese lidstaten een verplichting op om een aantal asielzoekers uit landen met een hoge erkenningsgraad als vluchteling over te nemen van buitengrenslanden Griekenland en Italië. De facto ging het volgens de staatssecretaris om Syriërs en Eritreeërs.

Het geschatte aantal werd toen op 160.000 asielzoekers vastgelegd. Dat aantal werd echter nooit gehaald als gevolg van de deal tussen Europa en Turkije en het sluiten van de Balkanroute. 'Griekenland heeft momenteel zelfs bijna niemand meer om te reloceren', luidt het. 'Ik kan geen mensen reloceren die nooit toegekomen zijn in Italië of Griekenland. Van de mensen die wel toegekomen zijn, nemen wij ons aandeel over'.

Hij wijst er nog op dat de Europese Commissie ons land geen slechte punten geeft in haar opvolgingsrapporten. 'Griekenland en Italië zijn tevreden met onze inspanningen', besluit de staatssecretaris.

Amnesty noemt de uithaal in een persbericht onterecht. 'België is, net als vele andere EU-lidstaten, wel degelijk tekort geschoten in de uitvoering van het Europese relocatieschema dat op zich al niet bijster ambitieus is. Amnesty vraagt aan België om het spreidingsplan uit te voeren zoals voorzien en daarnaast extra inspanningen te leveren voor alle mensen die uitgesloten zijn van het plan en nood hebben aan bescherming', klinkt het.

'In Griekenland en Italië zitten duizenden asielzoekers nog steeds vast in mensonwaardige omstandigheden. Dat is de bittere realiteit van vandaag. Het zwakke Europese spreidingsplan heeft daar weinig aan verholpen. De solidariteit met mensen op de vlucht staat in Europa op een heel laag pitje', zegt Eva Berghmans, asielexpert van Amnesty International Vlaanderen.

'Het is duidelijk dat België zich niet op de borst kan kloppen. Het relocatiemechanisme in slechts in zijn meest minimalistische interpretatie toegepast, en zelfs de bijgestelde quota zijn niet volledig ingevuld. Bovendien behoort het tot de discretionaire bevoegdheid van de lidstaten om ook een oplossing te bieden aan mensen die niet onder het enge toepassingsgebied van het relocatieschema vallen. In Griekenland en Italië zitten duizenden mensen die nood hebben aan bescherming. Het zou van werkelijke solidariteit getuigen als ook zij niet aan hun lot overgelaten worden', stelt Eva Berghmans.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) noemt de kritiek van Amnesty International op zijn hervestigingsbeleid 'intellectueel oneerlijk'. Hij benadrukt dat ons land wel zijn aandeel opneemt van asielzoekers die in Griekenland en Italië zijn toegekomen. 'We zitten op koers en tonen onze solidariteit met de landen aan de buitengrens van Schengen', reageert Francken op zijn weblog.Hij legt uit dat het relocatiebesluit tot stand kwam in volle asielcrisis. Dat besluit legt de Europese lidstaten een verplichting op om een aantal asielzoekers uit landen met een hoge erkenningsgraad als vluchteling over te nemen van buitengrenslanden Griekenland en Italië. De facto ging het volgens de staatssecretaris om Syriërs en Eritreeërs. Het geschatte aantal werd toen op 160.000 asielzoekers vastgelegd. Dat aantal werd echter nooit gehaald als gevolg van de deal tussen Europa en Turkije en het sluiten van de Balkanroute. 'Griekenland heeft momenteel zelfs bijna niemand meer om te reloceren', luidt het. 'Ik kan geen mensen reloceren die nooit toegekomen zijn in Italië of Griekenland. Van de mensen die wel toegekomen zijn, nemen wij ons aandeel over'. Hij wijst er nog op dat de Europese Commissie ons land geen slechte punten geeft in haar opvolgingsrapporten. 'Griekenland en Italië zijn tevreden met onze inspanningen', besluit de staatssecretaris. Amnesty noemt de uithaal in een persbericht onterecht. 'België is, net als vele andere EU-lidstaten, wel degelijk tekort geschoten in de uitvoering van het Europese relocatieschema dat op zich al niet bijster ambitieus is. Amnesty vraagt aan België om het spreidingsplan uit te voeren zoals voorzien en daarnaast extra inspanningen te leveren voor alle mensen die uitgesloten zijn van het plan en nood hebben aan bescherming', klinkt het.'In Griekenland en Italië zitten duizenden asielzoekers nog steeds vast in mensonwaardige omstandigheden. Dat is de bittere realiteit van vandaag. Het zwakke Europese spreidingsplan heeft daar weinig aan verholpen. De solidariteit met mensen op de vlucht staat in Europa op een heel laag pitje', zegt Eva Berghmans, asielexpert van Amnesty International Vlaanderen.'Het is duidelijk dat België zich niet op de borst kan kloppen. Het relocatiemechanisme in slechts in zijn meest minimalistische interpretatie toegepast, en zelfs de bijgestelde quota zijn niet volledig ingevuld. Bovendien behoort het tot de discretionaire bevoegdheid van de lidstaten om ook een oplossing te bieden aan mensen die niet onder het enge toepassingsgebied van het relocatieschema vallen. In Griekenland en Italië zitten duizenden mensen die nood hebben aan bescherming. Het zou van werkelijke solidariteit getuigen als ook zij niet aan hun lot overgelaten worden', stelt Eva Berghmans.