Binnenkort bespreekt de Kamer opnieuw een wetsontwerp rond de voorlopige twaalfden. Dat regime werd ingevoerd toen, na de val van de regering-Michel, de begroting voor dit jaar geen groen licht kreeg in de Kamer. Het houdt in dat elke maand maar een twaalfde kan worden uitgegeven van het budget van vorig jaar. Het regime moet voorkomen dat de overheid in november en december geen lonen en uitkeringen meer zou kunnen uitbetalen of geen facturen meer zou kunnen vereffenen.

Francken klaagt vrijdagavond aan dat in die voorlopige twaalfden opnieuw meer middelen worden gevraagd voor Fedasil: 14 miljoen euro om precies te zijn. Bij de bespreking van de vorige 'noodbegroting' was dat de voormalige staatssecretaris ook al een doorn in het oog. Toen kwam er 40 miljoen euro bij. Voor Francken moet De Block opnieuw ontradingscampagnes opstarten. Opmerkelijk is dat hij ook opnieuw pleit voor quota voor asielzoekers. De Raad van State schorste immers de quota die Francken zelf indertijd invoerde. Francken weet dat die quota juridisch omstreden zijn, maar als de regering die invoert en het komt tot een procedure, dan kan je tenminste enkele maanden smokkelaars duidelijk maken dat bijvoorbeeld Palestijnse mannen niet worden ingeschreven, waardoor ze België gaan mijden, redeneert hij.

In een reactie zegt minister De Block dat deze stijging net deel uitmaakt van de voorlopige twaalfden. 'Men laat graag uitschijnen alsof dit iets nieuws is, maar dit werd in het parlement ondertussen al drie keer besproken', aldus de liberale minister. 'Dit is allemaal het gevolg van een regering in lopende zaken die geen volle bevoegdheden heeft. De federale onderhandelaars moeten daarom zo snel mogelijk hun verantwoordelijken nemen en van start gaan met ernstige onderhandelingen'.

De voorlopige twaalfden bevatten overigens ook extra middelen voor Defensie voor 'kleine noodzakelijke onderhoudswerken'.

'Komt daarmee een oplossing in zicht voor de mensonterende omstandigheden in onze kazernes, zoals in Aarlen', vraagt Francken.

Binnenkort bespreekt de Kamer opnieuw een wetsontwerp rond de voorlopige twaalfden. Dat regime werd ingevoerd toen, na de val van de regering-Michel, de begroting voor dit jaar geen groen licht kreeg in de Kamer. Het houdt in dat elke maand maar een twaalfde kan worden uitgegeven van het budget van vorig jaar. Het regime moet voorkomen dat de overheid in november en december geen lonen en uitkeringen meer zou kunnen uitbetalen of geen facturen meer zou kunnen vereffenen. Francken klaagt vrijdagavond aan dat in die voorlopige twaalfden opnieuw meer middelen worden gevraagd voor Fedasil: 14 miljoen euro om precies te zijn. Bij de bespreking van de vorige 'noodbegroting' was dat de voormalige staatssecretaris ook al een doorn in het oog. Toen kwam er 40 miljoen euro bij. Voor Francken moet De Block opnieuw ontradingscampagnes opstarten. Opmerkelijk is dat hij ook opnieuw pleit voor quota voor asielzoekers. De Raad van State schorste immers de quota die Francken zelf indertijd invoerde. Francken weet dat die quota juridisch omstreden zijn, maar als de regering die invoert en het komt tot een procedure, dan kan je tenminste enkele maanden smokkelaars duidelijk maken dat bijvoorbeeld Palestijnse mannen niet worden ingeschreven, waardoor ze België gaan mijden, redeneert hij. In een reactie zegt minister De Block dat deze stijging net deel uitmaakt van de voorlopige twaalfden. 'Men laat graag uitschijnen alsof dit iets nieuws is, maar dit werd in het parlement ondertussen al drie keer besproken', aldus de liberale minister. 'Dit is allemaal het gevolg van een regering in lopende zaken die geen volle bevoegdheden heeft. De federale onderhandelaars moeten daarom zo snel mogelijk hun verantwoordelijken nemen en van start gaan met ernstige onderhandelingen'. De voorlopige twaalfden bevatten overigens ook extra middelen voor Defensie voor 'kleine noodzakelijke onderhoudswerken'. 'Komt daarmee een oplossing in zicht voor de mensonterende omstandigheden in onze kazernes, zoals in Aarlen', vraagt Francken.