In 2015 werden in totaal 10.081 personen teruggebracht naar hun land van herkomst, ofwel gedwongen via de gesloten centra, ofwel vrijwillig met assistentie van de Belgische overheid. Het gaat om een stijging van 15,5 procent in vergelijking met 2014 (8.727). Dat kondigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan op een persconferentie met directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingen Freddy Roosemont.

"We hebben de targets gehaald die we bij de eedaflegging hadden gesteld", aldus Francken, die andermaal het pleidooi van Roosemont onderschreef om de capaciteit in gesloten opvang te verdubbelen.

Gesloten centra

Er keerden vorig jaar 5.894 personen gedwongen terug. Dat zijn er 16 procent meer dan in 2014 (5.063). De stijging is voornamelijk te danken aan de forse toename van de repatriëringen van personen in onwettig verblijf. Met 3.107 repatriëringen werd het cijfer van 2014 (2.586) met 20 procent overtroffen.

"We zijn er in geslaagd om fors meer te doen met minder middelen. Dat laat het beste verhopen voor 2016, want de capaciteit in de gesloten centra verhoogt van 528 plaatsen vandaag naar 610 in juli. Dat moet ons in staat stellen om nog eens 1.000 personen meer te repatriëren. Is dat voldoende? Neen. Ik steun dan ook voluit de vraag van de Directeur-Generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken om naar een integrale verdubbeling te gaan van onze capaciteit", zei de staatssecretaris.

Gevangenis

In 2015 werden 1.437 criminelen vanuit de gevangenis teruggebracht naar hun land van herkomst. Dat is een stijging van maar liefst 129 procent ten opzichte van 2014 (625). Er keerden ook 4.187 vreemdelingen vrijwillig terug met hulp van de overheid. Dat is een stijging met 14 procent ten opzichte van 2014 (3.664).

Tot slot keerden ook nog eens ruim 1.100 mensen zelfstandig terug naar hun land van herkomst. (Belga/AVE)