N-VA-Kamerlid Theo Francken kreeg het gisterenavond aan de stok met minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) over de organisatie van fysieke proeven voor de rekrutering van militairen. Francken verweet Dedonder haar dossiers niet te kennen, waarop cdH-Kamerlid Vanessa Matz zich openlijk afvroeg of het N-VA-Kamerlid Dedonder ook zo stevig zou aanpakken als ze een man was. Daarop applaudisseerde een deel van de Kamer, voorzitster Tillieux, PS-politica, incluis. Francken sprak de Kamervoorzitster daar gisterenavond al op aan. "Ik vind het echt schandalig dat hier geïnsinueerd wordt dat ik mevrouw de minister zou aanpakken omdat ze een vrouw is en geen man. En u applaudisseert daarvoor, als Kamervoorzitster, die de werkzaamheden van de Kamer op een neutrale manier moet dienen?" De N-VA'er rakelde het incident vanavond tijdens de thematische begrotingsbespreking over Defensie nog eens op. "U heeft gisterenavond een persoonlijke aanval tegen mij gesteund en zo uw eigen reglement overtreden." Tillieux onderbrak hem na een tijdje. "Ik ben het niet eens met wat u zegt", klonk het. "Ik heb geen positie ingenomen in het debat." Tillieux wees er nog eens op dat Francken volgens haar zijn spreektijd op een oneigenlijke manier had gebruikt. "U heeft gisteren meerdere artikelen in het reglement overtreden, dat is wat onaanvaardbaar is." Francken heeft Tillieux intussen een brief geschreven met de vraag om een gesprek. Hij gaf na haar interventie wel aan dat het incident wat hem betreft gesloten is. "Ik hoop goed met u te kunnen samenwerken", klonk het. (Belga)

N-VA-Kamerlid Theo Francken kreeg het gisterenavond aan de stok met minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) over de organisatie van fysieke proeven voor de rekrutering van militairen. Francken verweet Dedonder haar dossiers niet te kennen, waarop cdH-Kamerlid Vanessa Matz zich openlijk afvroeg of het N-VA-Kamerlid Dedonder ook zo stevig zou aanpakken als ze een man was. Daarop applaudisseerde een deel van de Kamer, voorzitster Tillieux, PS-politica, incluis. Francken sprak de Kamervoorzitster daar gisterenavond al op aan. "Ik vind het echt schandalig dat hier geïnsinueerd wordt dat ik mevrouw de minister zou aanpakken omdat ze een vrouw is en geen man. En u applaudisseert daarvoor, als Kamervoorzitster, die de werkzaamheden van de Kamer op een neutrale manier moet dienen?" De N-VA'er rakelde het incident vanavond tijdens de thematische begrotingsbespreking over Defensie nog eens op. "U heeft gisterenavond een persoonlijke aanval tegen mij gesteund en zo uw eigen reglement overtreden." Tillieux onderbrak hem na een tijdje. "Ik ben het niet eens met wat u zegt", klonk het. "Ik heb geen positie ingenomen in het debat." Tillieux wees er nog eens op dat Francken volgens haar zijn spreektijd op een oneigenlijke manier had gebruikt. "U heeft gisteren meerdere artikelen in het reglement overtreden, dat is wat onaanvaardbaar is." Francken heeft Tillieux intussen een brief geschreven met de vraag om een gesprek. Hij gaf na haar interventie wel aan dat het incident wat hem betreft gesloten is. "Ik hoop goed met u te kunnen samenwerken", klonk het. (Belga)