De Standaard schreef op basis van de documenten die journalisten konden lezen dat Francken noch zijn toenmalig kabinet strafrechtelijk medeplichtig waren bij de feiten die Melikan Kucam pleegde in het kader van het uitreiken van humanitaire visa, maar dat "geloofwaardige" tips over de wanpraktijken ook niet door hen werden gecontroleerd. Francken diende nu een klacht in omdat hij meent dat er mogelijk sprake is van een misdrijf. Het parket zal zich over de kwestie buigen. (Belga)

De Standaard schreef op basis van de documenten die journalisten konden lezen dat Francken noch zijn toenmalig kabinet strafrechtelijk medeplichtig waren bij de feiten die Melikan Kucam pleegde in het kader van het uitreiken van humanitaire visa, maar dat "geloofwaardige" tips over de wanpraktijken ook niet door hen werden gecontroleerd. Francken diende nu een klacht in omdat hij meent dat er mogelijk sprake is van een misdrijf. Het parket zal zich over de kwestie buigen. (Belga)