"Het is vandaag 200 jaar geleden dat in Rome de eerste anglicaanse misviering werd gehouden. In de loop van deze twee eeuwen is er veel veranderd tussen anglicanen en katholieken, die elkaar in het verleden met wantrouwen en vijandigheid benaderden. Vandaag zien we elkaar, dankzij God, voor wat we echt zijn: broeders en zussen van christus", zei de paus. De toenadering tussen de anglicaanse en rooms-katholieke kerk schakelde in oktober een versnelling hoger. Toen bezocht het hoofd van de anglicanen, Justin Welby, een kerk in Rome, om er samen met paus Franciscus een dienst te houden. Beide kerkleiders onderstreepten toen in een gemeenschappelijke tekst wel dat er "nieuwe scheidingslijnen" waren ontstaan, "zoals de priesterwijding voor vrouwen en vraagstukken omtrent seksualiteit". Het anglicanisme is in de zestiende eeuw ontstaan na een afsplitsing van de katholieke kerk, nadat de paus geweigerd had om het huwelijk van de Engelse koning Henry VIII te annuleren. De anglicanen hebben de autoriteit van de paus sindsdien altijd betwist. (Belga)

"Het is vandaag 200 jaar geleden dat in Rome de eerste anglicaanse misviering werd gehouden. In de loop van deze twee eeuwen is er veel veranderd tussen anglicanen en katholieken, die elkaar in het verleden met wantrouwen en vijandigheid benaderden. Vandaag zien we elkaar, dankzij God, voor wat we echt zijn: broeders en zussen van christus", zei de paus. De toenadering tussen de anglicaanse en rooms-katholieke kerk schakelde in oktober een versnelling hoger. Toen bezocht het hoofd van de anglicanen, Justin Welby, een kerk in Rome, om er samen met paus Franciscus een dienst te houden. Beide kerkleiders onderstreepten toen in een gemeenschappelijke tekst wel dat er "nieuwe scheidingslijnen" waren ontstaan, "zoals de priesterwijding voor vrouwen en vraagstukken omtrent seksualiteit". Het anglicanisme is in de zestiende eeuw ontstaan na een afsplitsing van de katholieke kerk, nadat de paus geweigerd had om het huwelijk van de Engelse koning Henry VIII te annuleren. De anglicanen hebben de autoriteit van de paus sindsdien altijd betwist. (Belga)