Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

De inzet is van de verkiezingen voor Groen Waarschoot is duidelijk. We willen de gemeenteraad versterken met een nieuw verhaal, met nieuwe energie. Daarvoor hebben we met onze partij een zetel in de gemeenteraad van Waarschoot nodig.

Het huidige bestuur is er één van halve ideeën. Men heeft een sociaal huis gebouwd zonder een uitgewerkte kijk op haar werking. Het wateroverlastprobleem is nog steeds niet van de baan. De dorpskernvernieuwing zal niet leiden tot een betere mobiliteit op maat van voetgangers en fietsers.

Daarnaast werden er jeugdlokalen gebouwd zonder naar andere noden van jongeren te luisteren. Door meer overleg met haar inwoners had het bestuur andere keuzes kunnen maken. Graag in je gemeente wonen hangt ook af van wat er met je vragen en wensen gedaan wordt.

Wij zijn de oplossing voor alle kiezers die vinden dat de huidige politiek in Waarschoot is vastgeroest. De huidige partijen houden elkaar in een soort evenwicht dat niet goed is voor de gemeente. We hebben van buiten de gemeenteraad de discussie over de gemeentesecretaris op scherp moeten zetten. Zonder deze tussenkomst was de stemming wellicht anders uitgedraaid. Er leek immers in eerste instantie geen meerderheid om stevig op te treden.

Zelf wil ik een sterk gemeenteraadslid zijn. Dat is de basis van mijn lokaal politiek engagement, niet één of andere schepenfunctie. De keuze om alleen naar de verkiezingen te trekken was een moeilijke keuze, maar de enige juiste. Een sterke bestuursploeg, diverse en gemotiveerde kandidaten op de lijst en fijne sympathisanten geven Groen moed en kracht richting 14 oktober.

Wie worden de winnaars, wie de verliezers?

We willen dat de kiezer de winnaar wordt. Dat is een boutade, maar het gaat erover dat we een sterkere lokale democratie willen en dat daarvoor oplossingen in ons programma staan. We nemen punten op in ons programma die de democratie kunnen versterken: meer openheid over het gemeentelijk beleid, meer inspraakmogelijkheden op en buiten de gemeenteraad enzovoort.

Als we het puur partijpolitiek bekijken moeten we vaststellen dat de traditionele partijen sinds jaren klappen krijgen. Het is moeilijk in te schatten of dit zich lokaal doorzet. Dit zou immers betekenen dat Open VLD, CD&V en SP.A het zwaar te verduren krijgen.

En dan is de vraag of N-VA de indruk kan wekken dat ze voor een nieuwe wind kunnen zorgen. Hun baseline is 'de kracht van verandering' maar hun kopman is al 12 jaar schepen.

De WGB, kartelpartner van de N-VA, zal waarschijnlijk een groot deel van hun progressieve kiezers verliezen door met het rechtse, hard liberale en conservatieve N-VA in zee te gaan.

Hoe we het zelf zullen doen, is moeilijk in te schatten. We gokken op één zetel, om dan de komende jaren aan de bevolking te kunnen bewijzen dat Groen belangrijk is voor Waarschoot.

Wat is van belang in uw gemeente?

Groen heeft een stevig programma uitgewerkt. We hebben gekozen voor betaalbare, praktische en slimme oplossingen. We doen dit steeds binnen de huidige budgettaire context - die niet rooskleurig is. De huidige beleidsploeg sprong iets te kwistig om met de beschikbare middelen.

We staan voor een directe aanpak van het wateroverlastprobleem buurt Akkerstraat - Bellebargie - Oostmoer.

We willen een verkeersveiliger Waarschoot op maat van de voetgangers en fietsers: (o.m.) meer snelheidscontroles, betere en bredere fietspaden en openmaken van trage wegen.

We willen (kinder)armoede Waarschoot uit. Daarvoor willen we samenwerking tussen verengingen, scholen, sociaal huis, kinderen en ouders... met het OCMW als spil.

We willen dat de gemeente zelf verkavelt en niet uitbesteed aan projectontwikkelaars. We kiezen voor nieuwe woonvormen (bv. kangoeroewonen) en betaalbaar wonen (oa. huursubsidies). En we willen een voorbeeldproject met lage-energie huizen. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen? De inzet is van de verkiezingen voor Groen Waarschoot is duidelijk. We willen de gemeenteraad versterken met een nieuw verhaal, met nieuwe energie. Daarvoor hebben we met onze partij een zetel in de gemeenteraad van Waarschoot nodig. Het huidige bestuur is er één van halve ideeën. Men heeft een sociaal huis gebouwd zonder een uitgewerkte kijk op haar werking. Het wateroverlastprobleem is nog steeds niet van de baan. De dorpskernvernieuwing zal niet leiden tot een betere mobiliteit op maat van voetgangers en fietsers. Daarnaast werden er jeugdlokalen gebouwd zonder naar andere noden van jongeren te luisteren. Door meer overleg met haar inwoners had het bestuur andere keuzes kunnen maken. Graag in je gemeente wonen hangt ook af van wat er met je vragen en wensen gedaan wordt. Wij zijn de oplossing voor alle kiezers die vinden dat de huidige politiek in Waarschoot is vastgeroest. De huidige partijen houden elkaar in een soort evenwicht dat niet goed is voor de gemeente. We hebben van buiten de gemeenteraad de discussie over de gemeentesecretaris op scherp moeten zetten. Zonder deze tussenkomst was de stemming wellicht anders uitgedraaid. Er leek immers in eerste instantie geen meerderheid om stevig op te treden. Zelf wil ik een sterk gemeenteraadslid zijn. Dat is de basis van mijn lokaal politiek engagement, niet één of andere schepenfunctie. De keuze om alleen naar de verkiezingen te trekken was een moeilijke keuze, maar de enige juiste. Een sterke bestuursploeg, diverse en gemotiveerde kandidaten op de lijst en fijne sympathisanten geven Groen moed en kracht richting 14 oktober.Wie worden de winnaars, wie de verliezers?We willen dat de kiezer de winnaar wordt. Dat is een boutade, maar het gaat erover dat we een sterkere lokale democratie willen en dat daarvoor oplossingen in ons programma staan. We nemen punten op in ons programma die de democratie kunnen versterken: meer openheid over het gemeentelijk beleid, meer inspraakmogelijkheden op en buiten de gemeenteraad enzovoort. Als we het puur partijpolitiek bekijken moeten we vaststellen dat de traditionele partijen sinds jaren klappen krijgen. Het is moeilijk in te schatten of dit zich lokaal doorzet. Dit zou immers betekenen dat Open VLD, CD&V en SP.A het zwaar te verduren krijgen. En dan is de vraag of N-VA de indruk kan wekken dat ze voor een nieuwe wind kunnen zorgen. Hun baseline is 'de kracht van verandering' maar hun kopman is al 12 jaar schepen. De WGB, kartelpartner van de N-VA, zal waarschijnlijk een groot deel van hun progressieve kiezers verliezen door met het rechtse, hard liberale en conservatieve N-VA in zee te gaan. Hoe we het zelf zullen doen, is moeilijk in te schatten. We gokken op één zetel, om dan de komende jaren aan de bevolking te kunnen bewijzen dat Groen belangrijk is voor Waarschoot. Wat is van belang in uw gemeente?Groen heeft een stevig programma uitgewerkt. We hebben gekozen voor betaalbare, praktische en slimme oplossingen. We doen dit steeds binnen de huidige budgettaire context - die niet rooskleurig is. De huidige beleidsploeg sprong iets te kwistig om met de beschikbare middelen. We staan voor een directe aanpak van het wateroverlastprobleem buurt Akkerstraat - Bellebargie - Oostmoer. We willen een verkeersveiliger Waarschoot op maat van de voetgangers en fietsers: (o.m.) meer snelheidscontroles, betere en bredere fietspaden en openmaken van trage wegen. We willen (kinder)armoede Waarschoot uit. Daarvoor willen we samenwerking tussen verengingen, scholen, sociaal huis, kinderen en ouders... met het OCMW als spil. We willen dat de gemeente zelf verkavelt en niet uitbesteed aan projectontwikkelaars. We kiezen voor nieuwe woonvormen (bv. kangoeroewonen) en betaalbaar wonen (oa. huursubsidies). En we willen een voorbeeldproject met lage-energie huizen. (SD)