Zijn advocaten hadden aangevoerd dat het aanhoudingsmandaat nietig was en hadden detentievervangende maatregelen voorgesteld, maar de raadkamer was hen daar niet in gevolgd. Door het beroep verhuist het dossier nu naar de kamer van inbeschuldigingstelling. Die moet binnen de vijftien dagen beslissen of hij al dan niet aangehouden blijft. (MVL)

Zijn advocaten hadden aangevoerd dat het aanhoudingsmandaat nietig was en hadden detentievervangende maatregelen voorgesteld, maar de raadkamer was hen daar niet in gevolgd. Door het beroep verhuist het dossier nu naar de kamer van inbeschuldigingstelling. Die moet binnen de vijftien dagen beslissen of hij al dan niet aangehouden blijft. (MVL)