"Het stro en het maaisel moeten uit elkaar worden getrokken om te vermijden dat het vuur weer opflakkert. We hebben daarvoor de hulp van de civiele bescherming ingeroepen die met zwaar materieel ter plaatse komt", zegt brandweercommandant Bert Brugghemans. Het dak van de loods is grotendeels gespaard gebleven, maar het plexiglas in de lichtstraat is wel doorgebrand. De precieze omvang van de schade zal pas bij daglicht duidelijk worden. (COR 327)

"Het stro en het maaisel moeten uit elkaar worden getrokken om te vermijden dat het vuur weer opflakkert. We hebben daarvoor de hulp van de civiele bescherming ingeroepen die met zwaar materieel ter plaatse komt", zegt brandweercommandant Bert Brugghemans. Het dak van de loods is grotendeels gespaard gebleven, maar het plexiglas in de lichtstraat is wel doorgebrand. De precieze omvang van de schade zal pas bij daglicht duidelijk worden. (COR 327)