Voor het eerst bevat de lijst met de vijftig landen met de zwaarste christenvervolging enkel landen met het label "extreem" of "zeer zwaar". In totaal gaat het om 309 miljoen christenen. Indien ook de 24 landen met een "hoge mate" van vervolging daar worden bijgerekend, loopt dit cijfer op tot 340 miljoen. Noord-Korea is al jaren koploper, voor Afghanistan en Somalië. De voornaamste stijgers in de ranglijst zijn Nigeria, China en India. In Nigeria werden het afgelopen jaar 3.530 christenen gedood omwille van hun geloofsovertuiging, waarmee het land ruimschoots koploper is. In totaal kwamen 4.761 christenen omwille van hun geloof vorig jaar om het leven. Open Doors constateert voorts dat in heel Sub-Sahara Afrika het geweld tegen christenen fors is toegenomen. Negen op de tien omgebrachte christenen werden in Afrika vermoord. Daarnaast heeft ook de coronacrisis een negatieve impact op christenen. Zo werden ze in veel landen achtergesteld bij het verdelen van voedselhulp of werd hun geloof aangemerkt als de oorzaak van de coronacrisis. Door digitale surveillancesystemen in China en het hindoenationalisme in India kwamen ook christenen in die landen verder onder druk te staan. (Belga)

Voor het eerst bevat de lijst met de vijftig landen met de zwaarste christenvervolging enkel landen met het label "extreem" of "zeer zwaar". In totaal gaat het om 309 miljoen christenen. Indien ook de 24 landen met een "hoge mate" van vervolging daar worden bijgerekend, loopt dit cijfer op tot 340 miljoen. Noord-Korea is al jaren koploper, voor Afghanistan en Somalië. De voornaamste stijgers in de ranglijst zijn Nigeria, China en India. In Nigeria werden het afgelopen jaar 3.530 christenen gedood omwille van hun geloofsovertuiging, waarmee het land ruimschoots koploper is. In totaal kwamen 4.761 christenen omwille van hun geloof vorig jaar om het leven. Open Doors constateert voorts dat in heel Sub-Sahara Afrika het geweld tegen christenen fors is toegenomen. Negen op de tien omgebrachte christenen werden in Afrika vermoord. Daarnaast heeft ook de coronacrisis een negatieve impact op christenen. Zo werden ze in veel landen achtergesteld bij het verdelen van voedselhulp of werd hun geloof aangemerkt als de oorzaak van de coronacrisis. Door digitale surveillancesystemen in China en het hindoenationalisme in India kwamen ook christenen in die landen verder onder druk te staan. (Belga)