Vlaanderen int verschillende belastingen en heffingen. Het kan daarbij gaan om de onroerende voorheffing, registratiebelasting en verkeersbelasting. Wie het verschuldigde bedrag niet kan betalen, kan een afbetalingsplan vragen om zo de afbetaling te spreiden over een langere periode. Het aantal aanvragen voor dergelijke afbetalingsplannen nam de afgelopen tien jaar met ruim 85 procent toe. Het aantal aanvragen steeg van 12.928 in 2011 tot 23.960 vorig jaar. Niet alleen de aanvragen, maar ook de toegekende plannen namen een hoge vlucht. In 2011 werd 54 procent (of 7.060) van de aanvragen goedgekeurd. In 2020 werd ruim 68 procent (of 16.425) goedgekeurd. Van Rompuy heeft het over een "win-win" voor zowel de belastingplichtige als de overheid. De belastingplichtige hoeft het bedrag niet in één keer op te hoesten, en door de spreiding heeft de overheid meer kans het bedrag ook effectief te ontvangen, luidt het. (Belga)

Vlaanderen int verschillende belastingen en heffingen. Het kan daarbij gaan om de onroerende voorheffing, registratiebelasting en verkeersbelasting. Wie het verschuldigde bedrag niet kan betalen, kan een afbetalingsplan vragen om zo de afbetaling te spreiden over een langere periode. Het aantal aanvragen voor dergelijke afbetalingsplannen nam de afgelopen tien jaar met ruim 85 procent toe. Het aantal aanvragen steeg van 12.928 in 2011 tot 23.960 vorig jaar. Niet alleen de aanvragen, maar ook de toegekende plannen namen een hoge vlucht. In 2011 werd 54 procent (of 7.060) van de aanvragen goedgekeurd. In 2020 werd ruim 68 procent (of 16.425) goedgekeurd. Van Rompuy heeft het over een "win-win" voor zowel de belastingplichtige als de overheid. De belastingplichtige hoeft het bedrag niet in één keer op te hoesten, en door de spreiding heeft de overheid meer kans het bedrag ook effectief te ontvangen, luidt het. (Belga)