Het voorstel is onderdeel van de klimaatwet die de Commissie heeft aangenomen. Die wet moet de ambitie om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken juridisch verankeren. De Commissie wil de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen aanscherpen (van 40 procent naar 50 tot 55 procent) en wil vervolgens zelf het traject kunnen uitstippelen om tussen 2030 en 2050 gradueel bij een nuluitstoot uit te komen. Dat de Commissie het roer in handen wil nemen, stoot verschillende leden van het Europees Parlement tegen de borst. De Commissie wil namelijk met zogenaamde gedelegeerde handelingen werken, waarvoor ze zich laat bijstaan door expertengroepen, maar geen overleg pleegt met het Europees Parlement en de Raad (de lidstaten). "Dit is een hold-up", zegt Johan Van Overtveldt. "De Commissie lijkt hiermee moeilijke discussies uit de weg te willen gaan. Denkt de Commissie het draagvlak voor klimaatmaatregelen in de lidstaten te verhogen door aan achterkamerpolitiek te doen en alles van bovenaf op te leggen?" De N-VA'er spreekt van "een groene machtsgreep" door de Commissie. Ook de EVP, met 187 leden op 703 de grootste fractie in het Europees Parlement, is niet te spreken over de werkwijze van de Commissie. "We gaan ons hiertegen verzetten", zeggen de Nederlandse Esther de Lange en de Duitser Peter Liese. Bij de sociaaldemocraten is een ander geluid te horen. Kathleen Van Brempt (sp.a) geeft in een opiniebijdrage op de website van Knack toe dat het om een "merkwaardig mechanisme" gaat, maar het wijst er volgens haar vooral op dat de Commissie weinig vertrouwen heeft in de klimaatambities van de lidstaten. (Belga)

Het voorstel is onderdeel van de klimaatwet die de Commissie heeft aangenomen. Die wet moet de ambitie om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken juridisch verankeren. De Commissie wil de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen aanscherpen (van 40 procent naar 50 tot 55 procent) en wil vervolgens zelf het traject kunnen uitstippelen om tussen 2030 en 2050 gradueel bij een nuluitstoot uit te komen. Dat de Commissie het roer in handen wil nemen, stoot verschillende leden van het Europees Parlement tegen de borst. De Commissie wil namelijk met zogenaamde gedelegeerde handelingen werken, waarvoor ze zich laat bijstaan door expertengroepen, maar geen overleg pleegt met het Europees Parlement en de Raad (de lidstaten). "Dit is een hold-up", zegt Johan Van Overtveldt. "De Commissie lijkt hiermee moeilijke discussies uit de weg te willen gaan. Denkt de Commissie het draagvlak voor klimaatmaatregelen in de lidstaten te verhogen door aan achterkamerpolitiek te doen en alles van bovenaf op te leggen?" De N-VA'er spreekt van "een groene machtsgreep" door de Commissie. Ook de EVP, met 187 leden op 703 de grootste fractie in het Europees Parlement, is niet te spreken over de werkwijze van de Commissie. "We gaan ons hiertegen verzetten", zeggen de Nederlandse Esther de Lange en de Duitser Peter Liese. Bij de sociaaldemocraten is een ander geluid te horen. Kathleen Van Brempt (sp.a) geeft in een opiniebijdrage op de website van Knack toe dat het om een "merkwaardig mechanisme" gaat, maar het wijst er volgens haar vooral op dat de Commissie weinig vertrouwen heeft in de klimaatambities van de lidstaten. (Belga)