Formateur Elio Di Rupo en de acht partijen die onderhandelen over de vorming van een regering hebben vandaag een eerste vergadering gehad over de financieringswet en over fiscale autonomie. Na afloop hielden de onderhandelaars de lippen stijf op elkaar.

De financieringswet is het mechanisme dat de geldstromen tussen de verschillende overheden in ons land regelt. Formateur Di Rupo voorziet in zijn nota een financieringswet met responsabiliseringsmechanismen op het vlak van gezondheidszorg, werk, de pensioenen van de ambtenaren van de gewesten en de gemeenschappen en de CO2-uitstoot. Zo zouden de gewesten worden geresponsabiliseerd voor de evolutie van hun werkgelegenheidsgraad, door middel van een bonus-malussysteem.

Wat de fiscale autonomie betreft, zouden de gewesten volgens de formateursnota bevoegd worden voor 10 miljard euro uit de personenbelasting. Dat komt neer op bijna 30 procent van de fiscale netto-inkomsten van de federale staat. Di Rupo schuift daarvoor het mechanisme van "uitgebreide opcentiemen" naar voren. De gewesten zouden ook voor 5 procent fiscale autonomie op het vlak van de vennootschapsbelasting krijgen. Brussel zou volgens de nota Di Rupo een bijkomende financiering van 461 miljoen euro in 2015 krijgen.

Experten van de formateur hebben Di Rupo's voorstellen over de financieringswet en fiscale autonome tijdens deze werkvergadering uitgebreid toegelicht. De onderhandelaars hebben talrijke vragen kunnen stellen van politieke en technische aard, zo zegt een goede bron. Technici van de partijen nemen de voorstellen nu verder onder de loep. Donderdag praatten de voorzitters dan terug over deze materie.

Dinsdag spreken de onderhandelaars over B-H-V en over de overdracht van bevoegdheden. (Belga/INM)

Formateur Elio Di Rupo en de acht partijen die onderhandelen over de vorming van een regering hebben vandaag een eerste vergadering gehad over de financieringswet en over fiscale autonomie. Na afloop hielden de onderhandelaars de lippen stijf op elkaar. De financieringswet is het mechanisme dat de geldstromen tussen de verschillende overheden in ons land regelt. Formateur Di Rupo voorziet in zijn nota een financieringswet met responsabiliseringsmechanismen op het vlak van gezondheidszorg, werk, de pensioenen van de ambtenaren van de gewesten en de gemeenschappen en de CO2-uitstoot. Zo zouden de gewesten worden geresponsabiliseerd voor de evolutie van hun werkgelegenheidsgraad, door middel van een bonus-malussysteem. Wat de fiscale autonomie betreft, zouden de gewesten volgens de formateursnota bevoegd worden voor 10 miljard euro uit de personenbelasting. Dat komt neer op bijna 30 procent van de fiscale netto-inkomsten van de federale staat. Di Rupo schuift daarvoor het mechanisme van "uitgebreide opcentiemen" naar voren. De gewesten zouden ook voor 5 procent fiscale autonomie op het vlak van de vennootschapsbelasting krijgen. Brussel zou volgens de nota Di Rupo een bijkomende financiering van 461 miljoen euro in 2015 krijgen. Experten van de formateur hebben Di Rupo's voorstellen over de financieringswet en fiscale autonome tijdens deze werkvergadering uitgebreid toegelicht. De onderhandelaars hebben talrijke vragen kunnen stellen van politieke en technische aard, zo zegt een goede bron. Technici van de partijen nemen de voorstellen nu verder onder de loep. Donderdag praatten de voorzitters dan terug over deze materie. Dinsdag spreken de onderhandelaars over B-H-V en over de overdracht van bevoegdheden. (Belga/INM)