De krant De Tijd doet zaterdag een boekje open over het saneringsplan dat de formateur aan de onderhandelende partijen voorlegde. Daarin zou sprake zijn van een beperking van de notionele interestaftrek voor 1,1 miljard euro en het doortrekken van het plafond van de notionele interestaftrek, wat 1 miljard euro moet opleveren. "De bedrijven betalen vandaag 10 miljard aan vennootschapsbelasting, dat is een verhoging met 20 procent," zegt Timmermans. Timmermans vreest dat de opbrengsten op papier van die maatregel wellicht nooit zullen gehaald worden, want "het verlies aan werkgelegenheid en groei is wellicht groter en dus dodelijk voor de economische activiteit". Dat er aanpassingen nodig zijn aan de notionele interestaftrek betwist het VBO niet, maar "te fors ingrijpen is de maatregel eigenlijk ten grave dragen". De notionele interestaftrek werd destijds in het leven geroepen om bedrijven te belonen die met eigen middelen hun kapitaalstructuur versterken. Ze genieten daarvoor van een fiscale aftrek op het eigen vermogen van de vennootschap. Het VBO dringt er voorts bij de onderhandelaars op aan om ook structurele hervormingen te voorzien zoals Europa gevraagd heeft. (LUM)

De krant De Tijd doet zaterdag een boekje open over het saneringsplan dat de formateur aan de onderhandelende partijen voorlegde. Daarin zou sprake zijn van een beperking van de notionele interestaftrek voor 1,1 miljard euro en het doortrekken van het plafond van de notionele interestaftrek, wat 1 miljard euro moet opleveren. "De bedrijven betalen vandaag 10 miljard aan vennootschapsbelasting, dat is een verhoging met 20 procent," zegt Timmermans. Timmermans vreest dat de opbrengsten op papier van die maatregel wellicht nooit zullen gehaald worden, want "het verlies aan werkgelegenheid en groei is wellicht groter en dus dodelijk voor de economische activiteit". Dat er aanpassingen nodig zijn aan de notionele interestaftrek betwist het VBO niet, maar "te fors ingrijpen is de maatregel eigenlijk ten grave dragen". De notionele interestaftrek werd destijds in het leven geroepen om bedrijven te belonen die met eigen middelen hun kapitaalstructuur versterken. Ze genieten daarvoor van een fiscale aftrek op het eigen vermogen van de vennootschap. Het VBO dringt er voorts bij de onderhandelaars op aan om ook structurele hervormingen te voorzien zoals Europa gevraagd heeft. (LUM)