Over de NMBS werd een basistekst overeengekomen, luidt het bij een onderhandelaar. "We zijn het eens om de structuur te hervormen. Het gaat om een vereenvoudiging en het efficiënter maken van de spoorwegen." Wellicht zal er een einde komen aan de huidige structuur met drie entiteiten. Bij het Rekenhof zal de federale regering een studie over de geldstromen bestellen, op basis waarvan over de vereenvoudiging zal worden beslist. Wat Belgocontrol betreft, werden de financieringsproblemen besproken. Daarover zal worden onderhandeld met de gewesten. (GEJ)

Over de NMBS werd een basistekst overeengekomen, luidt het bij een onderhandelaar. "We zijn het eens om de structuur te hervormen. Het gaat om een vereenvoudiging en het efficiënter maken van de spoorwegen." Wellicht zal er een einde komen aan de huidige structuur met drie entiteiten. Bij het Rekenhof zal de federale regering een studie over de geldstromen bestellen, op basis waarvan over de vereenvoudiging zal worden beslist. Wat Belgocontrol betreft, werden de financieringsproblemen besproken. Daarover zal worden onderhandeld met de gewesten. (GEJ)