Volgens de ondernemersorganisatie wordt er voor de saneringen vooral gekeken in de richting van bijkomende inkomsten. Unizo doet een greep uit de talloze voorstellen die circuleren: extra lasten op bedrijfswagens, belasting op meerwaarde op aandelen, invoering van BTW-plicht op sommige vrije beroepen, verhoging van de roerende voorheffing, ook bij vereffening van een vennootschap, bijkomende accijnsverhogingen, crisisbijdrage op grote vermogens etc. "Extra belasten is voor een overheid is niet moeilijk, Di Rupo moet ook durven besparen", luidt het. De ondernemersorganisatie is het eens dat de misbruiken en de overdreven toepassingen van de notionele intrestaftrek moeten worden aangepakt. Het gebrek aan structurele hervormingen en het te weinig stilstaan bij de gevolgen van de op tafel liggende begrotingsopmaak vindt Unizo echter "schrikwekkend". "De onderhandelaars moeten de uitgaven saneren, nieuwe lasten strikt beperken en onze competiviteit herstellen", herhaalt de ondernemersorganisatie. "Groei en jobcreatie zijn daarom prioritair, maar dat is onmogelijk met de nu aangekondigde extra lasten." (VRW)

Volgens de ondernemersorganisatie wordt er voor de saneringen vooral gekeken in de richting van bijkomende inkomsten. Unizo doet een greep uit de talloze voorstellen die circuleren: extra lasten op bedrijfswagens, belasting op meerwaarde op aandelen, invoering van BTW-plicht op sommige vrije beroepen, verhoging van de roerende voorheffing, ook bij vereffening van een vennootschap, bijkomende accijnsverhogingen, crisisbijdrage op grote vermogens etc. "Extra belasten is voor een overheid is niet moeilijk, Di Rupo moet ook durven besparen", luidt het. De ondernemersorganisatie is het eens dat de misbruiken en de overdreven toepassingen van de notionele intrestaftrek moeten worden aangepakt. Het gebrek aan structurele hervormingen en het te weinig stilstaan bij de gevolgen van de op tafel liggende begrotingsopmaak vindt Unizo echter "schrikwekkend". "De onderhandelaars moeten de uitgaven saneren, nieuwe lasten strikt beperken en onze competiviteit herstellen", herhaalt de ondernemersorganisatie. "Groei en jobcreatie zijn daarom prioritair, maar dat is onmogelijk met de nu aangekondigde extra lasten." (VRW)