"Er wordt te veel gedacht aan belastingen op de kap van de ondernemers en te weinig aan overheidsbesparingen", luidt het bij NSZ. "Alsof de ondernemers rijke mensen zijn die wel nog tegen een extra duwtje kunnen. Niets is minder waar". Het NSZ wijst erop dat er nu al veel bedrijven worden stopgezet of failliet gaan. Dit dreigt alleen maar toe te nemen als er nog meer belastingen bijkomen, zoals een verhoging van de lasten op bedrijfswagens, roerende voorheffing, hogere accijnzen, ..., aldus de zelfstandigenorganisatie. "Bovendien worden de anticrisismaatregelen niet verlengd". Het belasten van ondernemers dreigt dus de werkgelegenheid aan te tasten, met een lagere consumptie tot gevolg. (VDH)

"Er wordt te veel gedacht aan belastingen op de kap van de ondernemers en te weinig aan overheidsbesparingen", luidt het bij NSZ. "Alsof de ondernemers rijke mensen zijn die wel nog tegen een extra duwtje kunnen. Niets is minder waar". Het NSZ wijst erop dat er nu al veel bedrijven worden stopgezet of failliet gaan. Dit dreigt alleen maar toe te nemen als er nog meer belastingen bijkomen, zoals een verhoging van de lasten op bedrijfswagens, roerende voorheffing, hogere accijnzen, ..., aldus de zelfstandigenorganisatie. "Bovendien worden de anticrisismaatregelen niet verlengd". Het belasten van ondernemers dreigt dus de werkgelegenheid aan te tasten, met een lagere consumptie tot gevolg. (VDH)