De formateur en de voorzitters van PS, CD&V, Open Vld, MR, sp.a en cdH zaten sinds 16.00 uur samen aan de Wetstraat 10. Na hun marathonvergadering van woensdag, die tot donderdagochtend duurde, zette de formateur er donderdagavond na iets meer dan zeven uur vergaderen een punt achter. Vrijdag aan het einde van de voormiddag wordt een nieuwe poging ondernomen. Blijkbaar kwam enkel het luik begroting aan bod en niet zozeer de structurele sociaal-economische hervormingen. In de loop van de avond viel te horen dat Di Rupo een andere manier van werken hanteerde dan vorige nacht. Terwijl toen meer gedetailleerd tewerk werd gegaan, werden donderdag veeleer politieke discussies ten gronde gevoerd. Een bron had in de loop van de avond het gevoel dat er vooruitgang werd geboekt. Elders klonk het dat er sprake was van een onderhandelingsdynamiek en dat er een ernstige poging werd ondernomen om naar mekaar toe te komen. Omstreeks 23.00 uur werd de vergadering even geschorst. Wellicht diende die onderbreking om de voorzitters even de kans te geven terug te koppelen. Na die pauze werd niet echt meer opnieuw voort vergaderd en vonden nog een aantal bilaterale contacten plaats. (LOD)

De formateur en de voorzitters van PS, CD&V, Open Vld, MR, sp.a en cdH zaten sinds 16.00 uur samen aan de Wetstraat 10. Na hun marathonvergadering van woensdag, die tot donderdagochtend duurde, zette de formateur er donderdagavond na iets meer dan zeven uur vergaderen een punt achter. Vrijdag aan het einde van de voormiddag wordt een nieuwe poging ondernomen. Blijkbaar kwam enkel het luik begroting aan bod en niet zozeer de structurele sociaal-economische hervormingen. In de loop van de avond viel te horen dat Di Rupo een andere manier van werken hanteerde dan vorige nacht. Terwijl toen meer gedetailleerd tewerk werd gegaan, werden donderdag veeleer politieke discussies ten gronde gevoerd. Een bron had in de loop van de avond het gevoel dat er vooruitgang werd geboekt. Elders klonk het dat er sprake was van een onderhandelingsdynamiek en dat er een ernstige poging werd ondernomen om naar mekaar toe te komen. Omstreeks 23.00 uur werd de vergadering even geschorst. Wellicht diende die onderbreking om de voorzitters even de kans te geven terug te koppelen. Na die pauze werd niet echt meer opnieuw voort vergaderd en vonden nog een aantal bilaterale contacten plaats. (LOD)