De onderhandelaars zaten sinds 10.30 uur samen aan de Wetstraat 10. Op de agenda stond de bespreking van de ontvangsten in het kader van de begrotingsopmaak. Tegen de avond sneden ze nog de structurele sociaal-economische hervormingen aan, meer bepaald het luik arbeidsmarkt. Intussen bereikten ze een akkoord over de nucleaire rente. Die zal toenemen van de huidige 250 miljoen euro naar 550 miljoen euro. (LOD)

De onderhandelaars zaten sinds 10.30 uur samen aan de Wetstraat 10. Op de agenda stond de bespreking van de ontvangsten in het kader van de begrotingsopmaak. Tegen de avond sneden ze nog de structurele sociaal-economische hervormingen aan, meer bepaald het luik arbeidsmarkt. Intussen bereikten ze een akkoord over de nucleaire rente. Die zal toenemen van de huidige 250 miljoen euro naar 550 miljoen euro. (LOD)