Voor Onkelinx kan er vanavond of vannacht geland worden. "Als dat niet lukt, moeten we kijken of dat komt door een gebrek aan moed of aan politieke wil", zei ze. Benoît Lutgen (cdH) wees op de moeilijke toestand waarin het land zich bevindt en op de internationale context. "Het is tijd om openingen te maken naar elkaar. Ik hoop dat iedereen de boodschap van de koning begrepen heeft", aldus de cdH-voorzitter, die er meteen aan toevoegde dat het geen gemakkelijke oefening zal zijn om een begroting 2012 op te stellen en structurele hervormingen over de arbeidsmarkt en de pensioenen door te voeren. Koning Albert wees woensdagnamiddag na zijn onderhoud met formateur Di Rupo andermaal op "de hoogdringendheid om tot een akkoord te komen ten einde een regering te vormen en zo het welzijn van alle burgers zo goed mogelijk te vrijwaren in de toekomst". (VIM)

Voor Onkelinx kan er vanavond of vannacht geland worden. "Als dat niet lukt, moeten we kijken of dat komt door een gebrek aan moed of aan politieke wil", zei ze. Benoît Lutgen (cdH) wees op de moeilijke toestand waarin het land zich bevindt en op de internationale context. "Het is tijd om openingen te maken naar elkaar. Ik hoop dat iedereen de boodschap van de koning begrepen heeft", aldus de cdH-voorzitter, die er meteen aan toevoegde dat het geen gemakkelijke oefening zal zijn om een begroting 2012 op te stellen en structurele hervormingen over de arbeidsmarkt en de pensioenen door te voeren. Koning Albert wees woensdagnamiddag na zijn onderhoud met formateur Di Rupo andermaal op "de hoogdringendheid om tot een akkoord te komen ten einde een regering te vormen en zo het welzijn van alle burgers zo goed mogelijk te vrijwaren in de toekomst". (VIM)