Oorspronkelijk spraken vakbonden en werkgevers in het ontwerp van professioneel akkoord af dat er een studie zou komen naar het indexeringssysteem, met de bedoeling na te gaan hoe men de opstoten als gevolg van hogere energieprijzen kan opvangen, zo luidde het in januari. Maar het IPA-ontwerp werd nadien afgeschoten door twee vakbonden. In februari, bij de voorstelling van haar jaarverslag, pleitte de Nationale Bank voor een studie naar "de mechanismen van de verschillende indexeringen". Daarin was er nog geen sprake van dat ze die zelf zou uitvoeren, maar in juni liet gouverneur Coene verstaan dat zijn instelling zelf met een studie was gestart. Die studie is in de loop van de maand december klaar, aldus Coene recentelijk in Het Belang van Limburg. "Daarin zullen we geen concreet voorstel doen aan de regering. We zullen een reeks van mogelijkheden oplijsten waar de regering eventueel een keuze uit kan maken om onze lonen competitief te houden", aldus de NBB-gouverneur. (FUL)

Oorspronkelijk spraken vakbonden en werkgevers in het ontwerp van professioneel akkoord af dat er een studie zou komen naar het indexeringssysteem, met de bedoeling na te gaan hoe men de opstoten als gevolg van hogere energieprijzen kan opvangen, zo luidde het in januari. Maar het IPA-ontwerp werd nadien afgeschoten door twee vakbonden. In februari, bij de voorstelling van haar jaarverslag, pleitte de Nationale Bank voor een studie naar "de mechanismen van de verschillende indexeringen". Daarin was er nog geen sprake van dat ze die zelf zou uitvoeren, maar in juni liet gouverneur Coene verstaan dat zijn instelling zelf met een studie was gestart. Die studie is in de loop van de maand december klaar, aldus Coene recentelijk in Het Belang van Limburg. "Daarin zullen we geen concreet voorstel doen aan de regering. We zullen een reeks van mogelijkheden oplijsten waar de regering eventueel een keuze uit kan maken om onze lonen competitief te houden", aldus de NBB-gouverneur. (FUL)