11 uitspraken van Elio Di Rupo over zijn opdracht als formateur:

1. Het zal niet gemakkelijk zijn
2. Standpunten liggen ver uiteen
3. Zwaartepunt moet verhuizen van federale naar deelstaten
4. Sanering nodig van 20 miljard per jaar tot 2015
5. Iedereen moet bijdragen in functie van zijn mogelijkheden
6. Nieuwe werkmethode met basistekst
7. Sociaal-economische en communautaire verbonden
8. Niets is te nemen of te laten
9. Basisnota wordt openbaar gemaakt
10. Slaagkans is klein
11. Opdracht van de laatste kans

"Het zal niet gemakkelijk zijn," zegt formateur Elio Di Rupo. "Ik hoop dat ik mijn opdracht met de hulp van mijn collega's kan waarmaken. De voorbije 11 maanden is er belangrijk werk verricht. Ik bedank al mijn voorgangers voor al het geleverde werk. Vooral Wouter Beke die zijn verslag aan de koning heeft overgemaakt. Ik zal Wouter Beke vanavond ontmoeten om over het verslag te praten."

"Iedereen weet dat de standpunten ver uiteen liggen. Ik ben ervan overtuigd dat er substantieel vooruitgang is geboekt in bepaalde domeinen. Het is nu onze taak om een gezamenlijk project voor alle Vlamingen, Walen, Brusselaars en Duitstaligen uit te werken, een gezamenlijk project voor een vernieuwd België, schouder aan schouder met de regeringen van de gewesten en de gemeenschappen.

Di Rupo zoekt partners die bereid zijn om dit project te realiseren "van Oostende tot Aarlen, van Antwerpen tot Bergen, van Brussel tot andere steden."

"Dit project zal moeten beantwoorden aan de verwachtingen van de burgers. Ik ben ervan overtuigd dat het zwaartepunt van de federale staat moet verhuizen naar de deelstaten. We hebben meer autonomie woor de gewesten en de gemeenschappen nodig. We hebben een federale staat nodig die haar opdracht op lange termijn en in een stabiele context kan vervullen."

"We hebben een parlement met een sterke visie en een ambitie nodig om het land uit de crisis te halen en de uitdagingen van de volgende jaren aan te gaan. We hebben een volwaardige regering nodig om het begrotingsevenwicht terug te vinden, om de werkgelegenheidsgraad op te krikken, en om pensioenen, justitie en immigratie te hervormen."

"Ik zal van bij het begin van mijn opdracht werken met het sociaal economisch luik. Eerst zal ik bilaterale vergaderingen organiseren met de sociaal-economische partners. Men spreekt van een sanering van om en bij 17 tot 20 miljard euro per jaar tegen het jaar 2015 voor het volledig huis België. De uitdaging is enorm. Alle beleidsniveaus zullen betrokken worden. Het zal moeilijk zijn voor iedereen. Iedereen moet bijdragen in functie van zijn mogelijkheden."

"Parralel hiermee zal ik de communautaire onderhandelingen verder zetten. Ik zal een nieuwe werkmethode hanteren. Ik wil een basistekst voorstellen waarin de sociaal economische hervorming en de communautaire aspecten aan elkaar gebonden zijn."

"Uiteraard gaat het niet over voorstellen die te nemen of te laten zijn, wel over basis voor discussie. Elke partij kan aanvaarden of weigeren om verder te onderhandelen voor beide luiken."

"Om te slagen hebben we minstens een consensus van een tweede derde meerderheid nodig voor de institutionele kwesties en minstens een gewone meerderheid voor socio-economische hervormingen om zo te komen tot de vorming van een volwaardige regering."

"De N-VA en de PS hebben als grootste partijen uiteraard belangrijke verantwoordelijkheid maar ze zijn niet in staat om het land alleen te hervormen. Elke partij moet zichzelf overstijgen en boven het partijbelang staan."

"Veel burgers klagen over het feit dat ze niet weten waarover wij al maandenlang onderhandelen. Ze willen eerst en vooral geïnformeerd worden en ze hebben gelijk. Het is hoog tijd voor transparantie. De inwoners van ons land hebben het recht om te weten wat er op tafel ligt. We hebben het over de toekomst van ons land. De basisnota die ik voorstel zal dus openbaar worden gemaakt."

"Ik weet dat dit een moeilijk jaar is geweest voor onze inwoners. We moeten absoluut tot meer sereniteit komen en ons bewust zijn van de fundamentele inzet waarover we onderhandelen en met veel nederigheid inschatten hoe klein de slaagkans van mijn opdracht is. We moeten allemaal een inspanning doen om deel te nemen met de vastberadenheid van het eerste uur en een compromis durven aangaan alsof het de opdracht van de laatste kans is. Een mislukking zou frustratie opwekken en de kiem vormen van ernstige conflicten in de toekomst."

"Ik hoop dat we kunnen komen tot een noodzakelijk evenwicht. Ik zal alles doen wat menselijk mogelijk is om hierin te slagen." (EE)

"Het zal niet gemakkelijk zijn," zegt formateur Elio Di Rupo. "Ik hoop dat ik mijn opdracht met de hulp van mijn collega's kan waarmaken. De voorbije 11 maanden is er belangrijk werk verricht. Ik bedank al mijn voorgangers voor al het geleverde werk. Vooral Wouter Beke die zijn verslag aan de koning heeft overgemaakt. Ik zal Wouter Beke vanavond ontmoeten om over het verslag te praten." "Iedereen weet dat de standpunten ver uiteen liggen. Ik ben ervan overtuigd dat er substantieel vooruitgang is geboekt in bepaalde domeinen. Het is nu onze taak om een gezamenlijk project voor alle Vlamingen, Walen, Brusselaars en Duitstaligen uit te werken, een gezamenlijk project voor een vernieuwd België, schouder aan schouder met de regeringen van de gewesten en de gemeenschappen.Di Rupo zoekt partners die bereid zijn om dit project te realiseren "van Oostende tot Aarlen, van Antwerpen tot Bergen, van Brussel tot andere steden." "Dit project zal moeten beantwoorden aan de verwachtingen van de burgers. Ik ben ervan overtuigd dat het zwaartepunt van de federale staat moet verhuizen naar de deelstaten. We hebben meer autonomie woor de gewesten en de gemeenschappen nodig. We hebben een federale staat nodig die haar opdracht op lange termijn en in een stabiele context kan vervullen.""We hebben een parlement met een sterke visie en een ambitie nodig om het land uit de crisis te halen en de uitdagingen van de volgende jaren aan te gaan. We hebben een volwaardige regering nodig om het begrotingsevenwicht terug te vinden, om de werkgelegenheidsgraad op te krikken, en om pensioenen, justitie en immigratie te hervormen.""Ik zal van bij het begin van mijn opdracht werken met het sociaal economisch luik. Eerst zal ik bilaterale vergaderingen organiseren met de sociaal-economische partners. Men spreekt van een sanering van om en bij 17 tot 20 miljard euro per jaar tegen het jaar 2015 voor het volledig huis België. De uitdaging is enorm. Alle beleidsniveaus zullen betrokken worden. Het zal moeilijk zijn voor iedereen. Iedereen moet bijdragen in functie van zijn mogelijkheden." "Parralel hiermee zal ik de communautaire onderhandelingen verder zetten. Ik zal een nieuwe werkmethode hanteren. Ik wil een basistekst voorstellen waarin de sociaal economische hervorming en de communautaire aspecten aan elkaar gebonden zijn." "Uiteraard gaat het niet over voorstellen die te nemen of te laten zijn, wel over basis voor discussie. Elke partij kan aanvaarden of weigeren om verder te onderhandelen voor beide luiken." "Om te slagen hebben we minstens een consensus van een tweede derde meerderheid nodig voor de institutionele kwesties en minstens een gewone meerderheid voor socio-economische hervormingen om zo te komen tot de vorming van een volwaardige regering." "De N-VA en de PS hebben als grootste partijen uiteraard belangrijke verantwoordelijkheid maar ze zijn niet in staat om het land alleen te hervormen. Elke partij moet zichzelf overstijgen en boven het partijbelang staan." "Veel burgers klagen over het feit dat ze niet weten waarover wij al maandenlang onderhandelen. Ze willen eerst en vooral geïnformeerd worden en ze hebben gelijk. Het is hoog tijd voor transparantie. De inwoners van ons land hebben het recht om te weten wat er op tafel ligt. We hebben het over de toekomst van ons land. De basisnota die ik voorstel zal dus openbaar worden gemaakt." "Ik weet dat dit een moeilijk jaar is geweest voor onze inwoners. We moeten absoluut tot meer sereniteit komen en ons bewust zijn van de fundamentele inzet waarover we onderhandelen en met veel nederigheid inschatten hoe klein de slaagkans van mijn opdracht is. We moeten allemaal een inspanning doen om deel te nemen met de vastberadenheid van het eerste uur en een compromis durven aangaan alsof het de opdracht van de laatste kans is. Een mislukking zou frustratie opwekken en de kiem vormen van ernstige conflicten in de toekomst." "Ik hoop dat we kunnen komen tot een noodzakelijk evenwicht. Ik zal alles doen wat menselijk mogelijk is om hierin te slagen." (EE)