De Vlaamse liberalen onthouden uit het rapport dat de groeiverwachting van 0,8 procent waar de Hoge Raad nu van uitgaat, in tegenstelling tot een verwachting van 1,6 procent in maart, "een extra besparingsopdracht van 1,5 miljard" betekent. Open Vld-ondervoorzitter Vincent Van Quickenborne benadrukt dat zijn partij "al van bij het begin gepleit heeft voor een begroting gebaseerd op geloofwaardige uitgangspunten en een faire verdeling van de begrotingsinspanning". Volgens hem komt het er nu op aan dat "alle overheden samen besparen in plaats van de lasten af te wentelen op mensen en bedrijven". Er moet werk worden gemaakt van een geloofwaardig en eerlijk meerjarig begrotingstraject, luidt het. (GEJ)

De Vlaamse liberalen onthouden uit het rapport dat de groeiverwachting van 0,8 procent waar de Hoge Raad nu van uitgaat, in tegenstelling tot een verwachting van 1,6 procent in maart, "een extra besparingsopdracht van 1,5 miljard" betekent. Open Vld-ondervoorzitter Vincent Van Quickenborne benadrukt dat zijn partij "al van bij het begin gepleit heeft voor een begroting gebaseerd op geloofwaardige uitgangspunten en een faire verdeling van de begrotingsinspanning". Volgens hem komt het er nu op aan dat "alle overheden samen besparen in plaats van de lasten af te wentelen op mensen en bedrijven". Er moet werk worden gemaakt van een geloofwaardig en eerlijk meerjarig begrotingstraject, luidt het. (GEJ)