De Coninck nam de beslissing na positief advies van de sociale partners. Werknemers die op het moment van de sluiting 52 zullen zijn, komen daardoor in aanmerking voor het "Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag" (SWT), het vroegere brugpensioen. Ontslagen werknemers kunnen zo rekenen op een werkloosheidsuitkering, aangevuld met een toeslag van de werkgever waarop bijdragen geheven worden. Ze moeten wel actief op zoek naar een job en ingaan op werkaanbiedingen.

De regering besliste in het regeerakkoord nochtans om de minimumleeftijd voor SWT te verhogen naar 60 jaar en 40 jaar anciënniteit. Voor bedrijven in herstructurering werd de leeftijd vanaf 2013 opgetrokken van 50 naar 55 jaar. Enkel voor grote herstructureringen geldt nog een overgangsperiode, waarbij de leeftijd 52,5 jaar bedraagt in 2013. Maar omdat de sluiting van Ford Genk aangekondigd werd in het najaar van 2012, valt ze nog onder de oude regeling.

Monica De Coninck: 'Ik deel bezorgdheid rond 50-plussers die niet langer actief zijn'

'Ik deel de bezorgdheid rond 50-plussers die niet langer actief zijn op de arbeidsmarkt en roep daarom de bevoegde begeleidingsdienst en werkgevers op op oudere werknemers blijvend kansen te geven op de arbeidsmarkt', zegt minister De Coninck daarover.
De vakbonden reageren opgelucht op de beslissing van federaal minister van Werk De Coninck om het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) toe te kennen aan de Ford-werknemers die in okober 2014 52 jaar zullen zijn. Het gaat om zo'n 1.800 mensen.

Volgens de minister werd in gesprekken met de directie en vakbonden steeds benadrukt dat een sociaal plan in de eerste plaats gericht moet zijn op hertewerkstelling, met voldoende aandacht voor opleiding en begeleiding naar werk. SWT kon alleen het "sluitstuk" zijn van een sociaal plan. Het stemde de minister daarom tevreden dat Ford Genk en de vakbonden een vormings- en opleidingsplan 2013-2014 uitwerkten, bovenop de wettelijk verplichte afspraken over outplacement. De betrokken werknemers kregen zo al begeleiding en opleiding nog voor de ingang van het ontslag.

De regeling geldt vermoedelijk ook voor alle toeleveringsbedrijven. Al zeker voor Syncreon en SML is er een positieve beslissing, klinkt het op het kabinet. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), bevoegd voor activering van werkzoekenden, keurde eerder al de begeleidende maatregelen in het herstructeringsplan goed.

Vakbonden tevreden

'Uiteraard zijn we heel blij met die verstandige beslissing', reageert Gert Steegmans van de ACLVB. 'We vinden het vooral goed dat de nog steeds sluimerende onzekerheid over de goedkeuring bij deze van de baan is.' Het gaat in totaal over zo'n 1.800 mensen bij Ford Genk, en nog enkele tientallen bij de toeleveranciers.

De bonden vrezen wel dat hiermee de polemiek rond langer gaan werken opnieuw op het publieke toneel zal gevoerd worden. 'In tijden dat iedereen moet nadenken over de verlenging van de gemiddelde loopbaan, zal de maatregel vast en zeker kritiek krijgen', aldus nog Steegmans. 'Toch moeten we erop wijzen dat het SWT iets helemaal anders is dan het oude brugpensioen. Deze SWT'ers moeten zich wel degelijk beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt. Het is trouwens het bedrijf dat de toeslag betaalt, zodat het zeker niet alleen de belastingbetaler is die opdraait voor de uitkeringen.'

De Coninck nam de beslissing na positief advies van de sociale partners. Werknemers die op het moment van de sluiting 52 zullen zijn, komen daardoor in aanmerking voor het "Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag" (SWT), het vroegere brugpensioen. Ontslagen werknemers kunnen zo rekenen op een werkloosheidsuitkering, aangevuld met een toeslag van de werkgever waarop bijdragen geheven worden. Ze moeten wel actief op zoek naar een job en ingaan op werkaanbiedingen.De regering besliste in het regeerakkoord nochtans om de minimumleeftijd voor SWT te verhogen naar 60 jaar en 40 jaar anciënniteit. Voor bedrijven in herstructurering werd de leeftijd vanaf 2013 opgetrokken van 50 naar 55 jaar. Enkel voor grote herstructureringen geldt nog een overgangsperiode, waarbij de leeftijd 52,5 jaar bedraagt in 2013. Maar omdat de sluiting van Ford Genk aangekondigd werd in het najaar van 2012, valt ze nog onder de oude regeling.'Ik deel de bezorgdheid rond 50-plussers die niet langer actief zijn op de arbeidsmarkt en roep daarom de bevoegde begeleidingsdienst en werkgevers op op oudere werknemers blijvend kansen te geven op de arbeidsmarkt', zegt minister De Coninck daarover.De vakbonden reageren opgelucht op de beslissing van federaal minister van Werk De Coninck om het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) toe te kennen aan de Ford-werknemers die in okober 2014 52 jaar zullen zijn. Het gaat om zo'n 1.800 mensen.Volgens de minister werd in gesprekken met de directie en vakbonden steeds benadrukt dat een sociaal plan in de eerste plaats gericht moet zijn op hertewerkstelling, met voldoende aandacht voor opleiding en begeleiding naar werk. SWT kon alleen het "sluitstuk" zijn van een sociaal plan. Het stemde de minister daarom tevreden dat Ford Genk en de vakbonden een vormings- en opleidingsplan 2013-2014 uitwerkten, bovenop de wettelijk verplichte afspraken over outplacement. De betrokken werknemers kregen zo al begeleiding en opleiding nog voor de ingang van het ontslag.De regeling geldt vermoedelijk ook voor alle toeleveringsbedrijven. Al zeker voor Syncreon en SML is er een positieve beslissing, klinkt het op het kabinet. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), bevoegd voor activering van werkzoekenden, keurde eerder al de begeleidende maatregelen in het herstructeringsplan goed.'Uiteraard zijn we heel blij met die verstandige beslissing', reageert Gert Steegmans van de ACLVB. 'We vinden het vooral goed dat de nog steeds sluimerende onzekerheid over de goedkeuring bij deze van de baan is.' Het gaat in totaal over zo'n 1.800 mensen bij Ford Genk, en nog enkele tientallen bij de toeleveranciers.De bonden vrezen wel dat hiermee de polemiek rond langer gaan werken opnieuw op het publieke toneel zal gevoerd worden. 'In tijden dat iedereen moet nadenken over de verlenging van de gemiddelde loopbaan, zal de maatregel vast en zeker kritiek krijgen', aldus nog Steegmans. 'Toch moeten we erop wijzen dat het SWT iets helemaal anders is dan het oude brugpensioen. Deze SWT'ers moeten zich wel degelijk beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt. Het is trouwens het bedrijf dat de toeslag betaalt, zodat het zeker niet alleen de belastingbetaler is die opdraait voor de uitkeringen.'