België verliest marktaandeel en de loonkosten zijn daarbij een probleem. 'Er moet iets gedaan worden aan onze loonkosten', zegt Fons Verplaetse, 'maar een indexsprong is vandaag niet de beste oplossing. In elk geval moet het indexmechanisme gehandhaafd blijven voor de lagere inkomens, anders creëer je meer ongelijkheid. En voor de hogere inkomens zou ik het indexmechanisme ook niet zomaar afwijzen, want het bracht ons sociale rust en welvaart. Ik zou pleiten voor een andere ingreep om iets te doen aan onze loonkosten.'

Verplaetse: 'Ik pleit voor een soort budgettaire devaluatie: een vermindering van patronale bijdragen die uitvoer en jobcreatie stimuleert, gefinancierd door een veralgemeende beperkte bijdrage voor vrijwel iedereen. Ik ben voorstander van een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdrage van 1500 euro per voltijds equivalente werknemer, gespreid in te voeren over twee jaar. Het Federaal Planbureau en de Nationale Bank hebben in april 2011 een lijvige studie gepubliceerd over die problematiek, en ik raad iedereen die begaan is met de competitiviteit van onze economie aan om die te lezen. In die studie worden heel wat scenario's uitgevlooid, maar het is duidelijk dat een vermindering van de patronale bijdrage de beste manier is om jobs te creëren en onze uitvoer te stimuleren. Want de loonkosten dalen dan, onze producten worden goedkoper en zullen dus meer afzet vinden in het buitenland, onze uitvoer zal stijgen en er zullen jobs bij komen. Een zeer belangrijke opmerking hierbij: het geld dat de werkgevers uitsparen dankzij een vermindering van de patronale bijdrage mag niet verdeeld worden onder de werkgevers en de huidige werknemers. Ze mag dus niet gaan naar meer dividenden, bonussen of loonopslag. Het geld dat ze uitsparen moet geïnvesteerd worden in het creëren van jobs en vooral in het bevorderen van de uitvoer.'

De overheidsfinanciën zullen daar wel onder lijden? Ook daar weet Verplaetse raad mee: 'Daarom zou ik de verlaging van de patronale bijdragen financieren met een algemene sociale bijdrage van 2 procent, eveneens in te voeren gespreid over twee jaar. Het gaat over een heffing op een zeer brede basis, waarbij er nauwelijks vrijstellingen zouden zijn. Het Planbureau heeft daar berekeningen over gemaakt, waarbij zowel de loon- als weddetrekkenden, de vervangingsinkomens, de roerende en onroerende inkomens, de inkomens van zelfstandigen en de exploitatieresultaten van de ondernemingen hun steentje bijdragen. Als je zowel de patronale bijdragen vermindert als een algemene sociale bijdrage invoert, kun je onze uitvoer en onze jobcreatie gevoelig verbeteren. Dat is waar ik voor pleit.' (EP)

België verliest marktaandeel en de loonkosten zijn daarbij een probleem. 'Er moet iets gedaan worden aan onze loonkosten', zegt Fons Verplaetse, 'maar een indexsprong is vandaag niet de beste oplossing. In elk geval moet het indexmechanisme gehandhaafd blijven voor de lagere inkomens, anders creëer je meer ongelijkheid. En voor de hogere inkomens zou ik het indexmechanisme ook niet zomaar afwijzen, want het bracht ons sociale rust en welvaart. Ik zou pleiten voor een andere ingreep om iets te doen aan onze loonkosten.' Verplaetse: 'Ik pleit voor een soort budgettaire devaluatie: een vermindering van patronale bijdragen die uitvoer en jobcreatie stimuleert, gefinancierd door een veralgemeende beperkte bijdrage voor vrijwel iedereen. Ik ben voorstander van een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdrage van 1500 euro per voltijds equivalente werknemer, gespreid in te voeren over twee jaar. Het Federaal Planbureau en de Nationale Bank hebben in april 2011 een lijvige studie gepubliceerd over die problematiek, en ik raad iedereen die begaan is met de competitiviteit van onze economie aan om die te lezen. In die studie worden heel wat scenario's uitgevlooid, maar het is duidelijk dat een vermindering van de patronale bijdrage de beste manier is om jobs te creëren en onze uitvoer te stimuleren. Want de loonkosten dalen dan, onze producten worden goedkoper en zullen dus meer afzet vinden in het buitenland, onze uitvoer zal stijgen en er zullen jobs bij komen. Een zeer belangrijke opmerking hierbij: het geld dat de werkgevers uitsparen dankzij een vermindering van de patronale bijdrage mag niet verdeeld worden onder de werkgevers en de huidige werknemers. Ze mag dus niet gaan naar meer dividenden, bonussen of loonopslag. Het geld dat ze uitsparen moet geïnvesteerd worden in het creëren van jobs en vooral in het bevorderen van de uitvoer.' De overheidsfinanciën zullen daar wel onder lijden? Ook daar weet Verplaetse raad mee: 'Daarom zou ik de verlaging van de patronale bijdragen financieren met een algemene sociale bijdrage van 2 procent, eveneens in te voeren gespreid over twee jaar. Het gaat over een heffing op een zeer brede basis, waarbij er nauwelijks vrijstellingen zouden zijn. Het Planbureau heeft daar berekeningen over gemaakt, waarbij zowel de loon- als weddetrekkenden, de vervangingsinkomens, de roerende en onroerende inkomens, de inkomens van zelfstandigen en de exploitatieresultaten van de ondernemingen hun steentje bijdragen. Als je zowel de patronale bijdragen vermindert als een algemene sociale bijdrage invoert, kun je onze uitvoer en onze jobcreatie gevoelig verbeteren. Dat is waar ik voor pleit.' (EP)