"Daarbij komt nog de geruisloze en weinig zichtbare verdwijning van de wilde, solitaire bijen", aldus Mieke Van de Velde van de FOD Leefmilieu. "Zij zijn nochtans absoluut noodzakelijk voor de instandhouding van tal van unieke plantensoorten." Op een vergadering van experts in Brussel bleken er afgelopen vrijdag onvoldoende Europese lidstaten bereid om het gebruik van een aantal voor bijen schadelijke pesticiden gedurende twee jaar op te schorten. In de bevoegde commissie van het Europees Parlement wordt binnenkort gestemd over een voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van bepaalde pesticiden (nicotinoïden) te verbieden in de periodes waarin bijen bloemen bezoeken. De FOD leefmilieu wacht die stemming niet af en lanceert een bijenplan met zes sleuteldoelstellingen en 29 acties die tegen eind 2014 gerealiseerd moeten worden. Er komen onder meer sensibiliseringsacties voor burgers, in samenwerking met ngo's, via beurzen en brochures en pedagogische pakketten. Verder wordt er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd over "de bij als indicator van de ecosystemen". Er wordt ook een werkgroep opgericht die zal dienst doen als permanent uitwisselingsforum en waarin administraties, wetenschappers en andere betrokken partijen, zoals verenigingen en ngo's, vertegenwoordigd zijn. Tot slot komt er een pilootproject rond de biomonitoring van bijen. Staatssecretaris Melchior Wathelet ziet het plan als een "grootschalige natuurtest van ons vermogen om te reageren op onze fouten en om veranderingen teweeg te brengen". (ANA)

"Daarbij komt nog de geruisloze en weinig zichtbare verdwijning van de wilde, solitaire bijen", aldus Mieke Van de Velde van de FOD Leefmilieu. "Zij zijn nochtans absoluut noodzakelijk voor de instandhouding van tal van unieke plantensoorten." Op een vergadering van experts in Brussel bleken er afgelopen vrijdag onvoldoende Europese lidstaten bereid om het gebruik van een aantal voor bijen schadelijke pesticiden gedurende twee jaar op te schorten. In de bevoegde commissie van het Europees Parlement wordt binnenkort gestemd over een voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van bepaalde pesticiden (nicotinoïden) te verbieden in de periodes waarin bijen bloemen bezoeken. De FOD leefmilieu wacht die stemming niet af en lanceert een bijenplan met zes sleuteldoelstellingen en 29 acties die tegen eind 2014 gerealiseerd moeten worden. Er komen onder meer sensibiliseringsacties voor burgers, in samenwerking met ngo's, via beurzen en brochures en pedagogische pakketten. Verder wordt er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd over "de bij als indicator van de ecosystemen". Er wordt ook een werkgroep opgericht die zal dienst doen als permanent uitwisselingsforum en waarin administraties, wetenschappers en andere betrokken partijen, zoals verenigingen en ngo's, vertegenwoordigd zijn. Tot slot komt er een pilootproject rond de biomonitoring van bijen. Staatssecretaris Melchior Wathelet ziet het plan als een "grootschalige natuurtest van ons vermogen om te reageren op onze fouten en om veranderingen teweeg te brengen". (ANA)