360 kandidaten hadden zich aangemeld, onder wie werkzoekenden, net-afgestudeerden en mensen die een carrièreswitch wilden. Bij die selectie van de 20 overblijvende kandidaten werd vooral gekeken naar het analytisch vermogen van de kandidaten, een bepaald diploma was niet vereist. Minister van Ambtenarenzaken De Sutter is blij dat overheidsdiensten zelf initiatief nemen om moeilijk in te vullen profielen zelf op te leiden. "De overheid kent een schaarste aan IT-profielen. Met deze opleiding bieden we mensen met een uiteenlopende achtergrond de kans om te werken als softwareontwikkelaars voor de overheid. En zonder dat ze hiervoor al enige scholing of ervaring hebben. Ik denk dat dit opleidingsprogramma een inspiratie kan zijn voor andere overheidsdiensten die dezelfde uitdagingen kennen." De 20 nieuwe IT'ers gaan aan de slag in alle geledingen van de FOD, via een contract bij Egov Select. "De wereld verandert razendsnel, zeker op gebied van digitale dienstverlening", zegt ook minister van Financiën Vincent Van Peteghem. "De FOD Financiën telt vandaag al 37 e-services, maar ook deze diensten zullen de komende jaren onderhoud en updates nodig hebben om onze dienstverlening op topniveau te houden. Want ook hier telt: stilstaan is achteruitgaan. Net daarom is dit JAVA@Fin-programma zo belangrijk. We hebben elk IT-talent de komende jaren hard nodig." (Belga)

360 kandidaten hadden zich aangemeld, onder wie werkzoekenden, net-afgestudeerden en mensen die een carrièreswitch wilden. Bij die selectie van de 20 overblijvende kandidaten werd vooral gekeken naar het analytisch vermogen van de kandidaten, een bepaald diploma was niet vereist. Minister van Ambtenarenzaken De Sutter is blij dat overheidsdiensten zelf initiatief nemen om moeilijk in te vullen profielen zelf op te leiden. "De overheid kent een schaarste aan IT-profielen. Met deze opleiding bieden we mensen met een uiteenlopende achtergrond de kans om te werken als softwareontwikkelaars voor de overheid. En zonder dat ze hiervoor al enige scholing of ervaring hebben. Ik denk dat dit opleidingsprogramma een inspiratie kan zijn voor andere overheidsdiensten die dezelfde uitdagingen kennen." De 20 nieuwe IT'ers gaan aan de slag in alle geledingen van de FOD, via een contract bij Egov Select. "De wereld verandert razendsnel, zeker op gebied van digitale dienstverlening", zegt ook minister van Financiën Vincent Van Peteghem. "De FOD Financiën telt vandaag al 37 e-services, maar ook deze diensten zullen de komende jaren onderhoud en updates nodig hebben om onze dienstverlening op topniveau te houden. Want ook hier telt: stilstaan is achteruitgaan. Net daarom is dit JAVA@Fin-programma zo belangrijk. We hebben elk IT-talent de komende jaren hard nodig." (Belga)