De FOD Financiën kreeg de prijs voor overheidsorganisatie van het jaar uit handen van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en die voor federale overheidsorganisatie van het jaar uit handen van minister van Defensie en Ambtenarenzaken Steven Vandeput. De dienst wordt geprezen voor "de transformatie die de organisatie de laatste jaren heeft doorgemaakt". Zo pakte de FOD onder meer zijn model van dienstverlening aan. In plaats van te werken met een indeling per dienst (onder andere btw, vennootschapsbelasting, personenbelasting) werd er overgegaan naar een model per doelgroep (zelfstandigen, particulieren, vennootschappen, ...). De topman van de FOD Financiën, Hans D'Hondt, reageert verheugd. "Deze prijs is op de eerste plaats een erkenning voor het werk dat alle personeelsleden samen de voorbije jaren leverden en ook een stimulans om nog beter te doen in de komende jaren." Ook minister van Financiën Johan Van Overtveldt is tevreden. "De FOD heeft een lange weg afgelegd en is al lang niet meer de logge, archaïsche administratie van weleer. Die evolutie is het resultaat van hervormingen, maar ook van de inspanningen van medewerkers die het elke dag opnieuw moeten waarmaken. Deze prijs is dus voor hen." CHU UCL Namur, een fusie van enkele ziekenhuizen, is de beste regionale overheidsorganisatie van het jaar. Groep Mechelen, een samenwerking tussen de personeelsdiensten van de stad, het Sociaal Huis en enkele private partners, is dan weer de beste regionale overheidsorganisatie. Doel van de Groep is om een efficiënte dienstverlening aan te bieden. De prijzen van de overheidsorganisatie van het jaar werden al voor de vierde keer uitgereikt. Ze worden georganiseerd door EY, in samenwerking met De Tijd/L'Echo en BNP Parisbas Fortis. (Belga)

De FOD Financiën kreeg de prijs voor overheidsorganisatie van het jaar uit handen van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en die voor federale overheidsorganisatie van het jaar uit handen van minister van Defensie en Ambtenarenzaken Steven Vandeput. De dienst wordt geprezen voor "de transformatie die de organisatie de laatste jaren heeft doorgemaakt". Zo pakte de FOD onder meer zijn model van dienstverlening aan. In plaats van te werken met een indeling per dienst (onder andere btw, vennootschapsbelasting, personenbelasting) werd er overgegaan naar een model per doelgroep (zelfstandigen, particulieren, vennootschappen, ...). De topman van de FOD Financiën, Hans D'Hondt, reageert verheugd. "Deze prijs is op de eerste plaats een erkenning voor het werk dat alle personeelsleden samen de voorbije jaren leverden en ook een stimulans om nog beter te doen in de komende jaren." Ook minister van Financiën Johan Van Overtveldt is tevreden. "De FOD heeft een lange weg afgelegd en is al lang niet meer de logge, archaïsche administratie van weleer. Die evolutie is het resultaat van hervormingen, maar ook van de inspanningen van medewerkers die het elke dag opnieuw moeten waarmaken. Deze prijs is dus voor hen." CHU UCL Namur, een fusie van enkele ziekenhuizen, is de beste regionale overheidsorganisatie van het jaar. Groep Mechelen, een samenwerking tussen de personeelsdiensten van de stad, het Sociaal Huis en enkele private partners, is dan weer de beste regionale overheidsorganisatie. Doel van de Groep is om een efficiënte dienstverlening aan te bieden. De prijzen van de overheidsorganisatie van het jaar werden al voor de vierde keer uitgereikt. Ze worden georganiseerd door EY, in samenwerking met De Tijd/L'Echo en BNP Parisbas Fortis. (Belga)