Hans D'Hondt, topman van de FOD Financiën, geeft toe dat de berekeningen van zijn diensten een stuk fijnmaziger kunnen, zo schrijft De Morgen. "Maar dit is geen lijk uit de kast", zo benadrukt hij op Radio 1."Er zijn geen fouten gemaakt."

"Onze rekenmodellen zijn niet verfijnd genoeg. Mijn diensten bekijken de cijfers in eerste plaats door een macro-economische bril. Dan mis je onvermijdelijk individuele gevallen op microniveau, die de berekeningen nochtans fors kunnen beïnvloeden."

Eén bedrijf betaalde in 2014 uitzonderlijk in één keer 400 miljoen aan voorafbetalingen, wat de prognoses de jaren nadien vertekende en bleef vertekenen.

Het ambtenarenkorps dat de berekeningen maakt, werd uitgebreid. Dit jaar komen er 15 mensen bij, maar voorlopig hebben we nog maar 4 à 5 extra mensen in dienst, zegt D'Hondt. Ook wordt de focus verlegd. Weg van de vage theoretische modellen, meer gericht op de realiteit. Als bedrijven aarzelen om voorafbetalingen te doen omdat de sancties teruglopen, zal dat ook gedetecteerd worden.

'Show me the money'

In "Terzake" zei Eric Van Rompuy (CD&V), voorzitter van de Kamercommissie Financiën en Begroting, dat de minister van minister van Financiën verantwoordelijk is voor de ontvangsten, en als die tegenvallen dit zijn verantwoordelijkheid is. "Van Overtveldt overschat de ontvangsten en voert een aantal maatregelen niet uit die meer ontvangsten moeten genereren." "Show me the money, maar "the money" is er op dit ogenblik niet."

Van Rompuy noemde het kleintjes dat Van Overtveldt de schuld in de schoenen van de administratie schuift. "De minister van Financiën is verantwoordelijk voor de ontvangsten." (Belga/TE)

Hans D'Hondt, topman van de FOD Financiën, geeft toe dat de berekeningen van zijn diensten een stuk fijnmaziger kunnen, zo schrijft De Morgen. "Maar dit is geen lijk uit de kast", zo benadrukt hij op Radio 1."Er zijn geen fouten gemaakt.""Onze rekenmodellen zijn niet verfijnd genoeg. Mijn diensten bekijken de cijfers in eerste plaats door een macro-economische bril. Dan mis je onvermijdelijk individuele gevallen op microniveau, die de berekeningen nochtans fors kunnen beïnvloeden." Eén bedrijf betaalde in 2014 uitzonderlijk in één keer 400 miljoen aan voorafbetalingen, wat de prognoses de jaren nadien vertekende en bleef vertekenen. Het ambtenarenkorps dat de berekeningen maakt, werd uitgebreid. Dit jaar komen er 15 mensen bij, maar voorlopig hebben we nog maar 4 à 5 extra mensen in dienst, zegt D'Hondt. Ook wordt de focus verlegd. Weg van de vage theoretische modellen, meer gericht op de realiteit. Als bedrijven aarzelen om voorafbetalingen te doen omdat de sancties teruglopen, zal dat ook gedetecteerd worden. In "Terzake" zei Eric Van Rompuy (CD&V), voorzitter van de Kamercommissie Financiën en Begroting, dat de minister van minister van Financiën verantwoordelijk is voor de ontvangsten, en als die tegenvallen dit zijn verantwoordelijkheid is. "Van Overtveldt overschat de ontvangsten en voert een aantal maatregelen niet uit die meer ontvangsten moeten genereren." "Show me the money, maar "the money" is er op dit ogenblik niet." Van Rompuy noemde het kleintjes dat Van Overtveldt de schuld in de schoenen van de administratie schuift. "De minister van Financiën is verantwoordelijk voor de ontvangsten." (Belga/TE)